Nominera till förtroendeuppdrag

Brevlåda utanför Artikel2:s huvudkontor.

Artikel2 är en medlemsorganisation och det finns flera sätt att påverka arbetet. Ett av dem är att skicka in förslag till årsmötet och nominera förtroendevalda. Nu öppnar valberedningen för att ta emot nomineringar till förtroendeuppdrag inom Artikel2.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls i år den 29 maj. Som medlem* har du möjlighet att göra din röst hörd på flera sätt:

Skicka in förslag

Som medlem kan du skicka in ett förslag, en så kallas motion, till styrelsen. Motionen ska innehålla uppgifter om ärendet och ett förslag till beslut. Senast 29 mars 2024 ska motioner och medlemmars stadgeändringsförslag vara styrelsen tillhanda. Skicka ditt förslag till: medlem@artikel2.se

Nominera till förtroendeuppdrag

Årsmötet ska välja ett antal personer till förtroendeuppdrag inom Artikel2. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen@artikel2.se senast den 29 april 2024. Motivera gärna vilken/vilka poster du eller den du nominerar skulle passa på samt på vilket sätt du eller den nominerade kan bidra till organisationens utveckling. Du kan även tipsa valberedningen om personer du tycker att de bör kontakta. Förtroendeuppdragen utses på årsmötet.

Vakanta poster:

  • Ordförande (väljs på två år)
  • Ledamot (väljs på två år)
  • Ledamot (väljs på två år)
  • Suppleant (väljs på två år)
  • Medlemsrevisor (väljs på ett år)
  • Medlemsrevisorsuppleant (väljs på ett år)
  • 2 personer valberedning (väljs på ett år)

Styrelsemöten hålls vanligtvis på veckodagar, cirka åtta gånger per år. Förutom närvaro vid styrelsemöten inkluderar uppdraget även förberedelse inför möten, att hålla sig uppdaterad, etc. Det innebär en förväntad ideell tid på ca 8-10 timmar i månaden beroende på vilken position du har.

Om Artikel2

Artikel2 är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation. Genom insamling och second hand driver vi utvecklings- och påverkansprojekt för stärkta mänskliga rättigheter, en omställning till cirkulär ekonomi och erbjuder en plats för arbetsträning för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Artikel2 eftersträvar en jämn fördelning av kön, bakgrund och erfarenheter för att styrelsen ska vara så mångfacetterad som möjligt.

Välkommen att skicka in din nominering till förtroendeuppdrag på Artikel2!

 

*Enligt föreningens stadgar måste du som medlem betala din medlemsavgift minst 30 dagar innan årsmötet och anmäla dig till årsmötet senast 3 veckor innan för att vara röstberättigad. Din medlemsavgift betalar du enkelt genom att swisha 50 kr, eller mer, till 9003971. Skriv Medlem och din e-postadress som meddelande. Genom att betala in medlemsavgiften godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

Publicerad 2024-01-24

Relaterad läsning