173 000 västsahariska flyktingar riskerar att drabbas hårt av Covid-19

Emmaus Stockholm har beviljats projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen för ett projekt som ska förhindra och lindra effekterna av Covid-19 bland den västsahariska befolkningen i fem flyktingläger i Algeriet. Då undernäring och diabetes är utbrett befinner sig en stor del av befolkningen i riskgruppen samtidigt som vårdinrättningarna har stora brister.

En spridning av Covid-19 till flyktinglägren skulle få förödande konsekvenser för människorna i lägren då många befinner sig i riskgrupp samtidigt som de är helt utelämnade till vården inom lägren säger Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare på Emmaus Stockholm. Därför är vi enormt tacksamma över projektstödet från Postkodstiftelsen.

Klinikerna i lägren är långt ifrån rustade att möta ett Covid-19-utbrott, de lider brist på mediciner, skyddsutrustning för vårdpersonalen och basal hygienutrustning. Det finns inte en enda respirator i lägren samtidigt som möjligheterna till resande in i Algeriet till större sjukhus är kraftigt begränsade både på grund av karantänsbestämmelser, infrastruktur och stora avstånd.

Genom insatsen blir 33 kliniker och sjukhus i fem flyktingläger bättre rustade att förebygga spridning samt att vårda Covid-19-patienter med ökad säkerhet för vårdpersonalen. Utrustningen kommer bland annat utgöras av handsprit, skyddskläder, skyddshandskar och tvättmaskiner till sjukhusen. Då vårdinrättningarna redan är bristfälligt utrustade kommer materialet även att vara mycket värdefullt för den ordinarie vården, till exempel mödrahälsovård. Emmaus Stockholm kommer genomföra insatsen i nära samarbete med Belgiska Oxfam, Oxfam-Solidarité, vilka har personal på plats i lägren.

I maj och början på juni 2020 rapporterades mer än 4600 fall av COVID-19 och 465 avlidna i Algeriet där lägren finns. Ett tiotal fall har påträffats i städer som Tinduf nära flyktinglägren, men inga fall har ännu konstaterats inom lägren.

Emmaus Stockholm är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som med insamlade medel från privatpersoner, företag och second hand-försäljning driver utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Utvecklingsprojekt främst i Västsahara har pågått sedan 1970-talet.

Läs mer om vårt arbete här: emmausstockholm.se

Postkodstiftelsen är instiftad av Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodstiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott och har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring.

Västsahara – Afrikas sista koloni Västsahara är Afrikas sista koloni. Marocko har ockuperat Västsahara sedan 1975 i strid med beslut från FN och Internationella domstolen i Haag. Inget land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara men Marocko utnyttjar Västsaharas naturresurser, utan att göra det i samråd med västsaharierna, vilket bryter mot folkrätten. Västsaharier som lever under Marockos ockupation utsätts ständigt för brott mot mänskliga rättigheter. 173 600 flyktingar från Västsahara bor i flyktingläger i Saharaöknen i Algeriet och är helt beroende av bistånd. FN har sedan 1991 uppdraget att genomföra en folkomröstning där västsaharierna ska få rösta om sin framtid, men den folkomröstningen har ännu inte ägt rum.