Arkiv debattartiklar

”Marockos ockupation av Västsahara befästs på Cop26”

2021-11-12

Marocko har genomfört flera ambitiösa projekt, vind- och solkraftverk framför allt. Problemet är att de bygger dem i det ockuperade Västsahara – och samtidigt som de får beröm för sina satsningar måste de få kritik för att de de görs på ockuperad mark, skriver vår ordförande Gabi Björsson i Tidningen Syre.

Läs hela artikeln i Syre. 

 

”Sverige behöver ta på sig ledartröjan angående Västsahara”

2021-10-06

EU-domstolen har upphävt EU:s och Marockos fiskeri- och handelsavtal i ockuperade Västsahara. Domen styrker den position som Sverige har haft i frågan. Nu måste Sverige ta på sig ledartröjan och visa vikten av att följa EU:s rättspraxis, anser Gabi Björsson, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs hela artikeln i Omvärlden. 

”Upp till bevis för Sverige att fördöma Marockos övergrepp i Västsahara”

2021-07-08

En människorättsförsvarare i Västsahara våldtas av marockansk polis, och världen ser åt annat håll. Sveriges regering måste leva upp till sin feministiska utrikespolitik och agera, skriver Gabi Björsson, ordförande i Emmaus Stockholm.

Läs hela artikeln i Omvärlden. 

 

”AP-fonderna måste sälja sina innehav i fossila bolag”

2021-05-19

Flera AP-fonder må ha minskat sina innehav i de värsta klimatbovarna, men har fortfarande betydande innehav i världens största fossilbolag. Så kan det inte fortgå. Regeringen måste se till så att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet, skriver 13 organisationer från civila samhället.

Läs hela artikeln i Omvärlden. 

Håll löftet att Västsahara ska få sin folkomröstning

2020-11-30

Marocko vägrar släppa det råvarurika Västsahara. FN och omvärlden tiger still. Nu trappar dessutom Marocko upp konflikten. Det här måste få ett slut. Låt västsaharierna avgöra sin framtid.

Läs hela artikeln i ETC. 

 

Debatt: Stödet till världens mest utsatta behövs nu

2020-09-10

Konsekvenserna av pandemin är stora i Sverige, men katastrofala för människor i länder med utbredd fattigdom. Sverige har möjlighet – och därmed ansvar – att stötta de som drabbas hårdast. Vi, 41 organisationer, ber dig att uppmana de folkvalda i riksdagen att hålla sina löften till världens mest utsatta.

Läs hela artikeln i Dalademokraten. 

”Alla AP-fonderna måste ta sitt ansvar för klimatet”

2020-06-30

Första AP-fonden har beslutat att under året fasa ut fossila investeringar och regeringen understryker i sin årliga utvärdering av fonderna att de ska leva upp till Parisavtalet. Det är hög tid att övriga AP-fonder också tar sitt ansvar och lämnar fossilt, skriver tolv svenska civilsamhällesorganisationer.

Läs hela artikeln i Aktuell Hållbarhet. 

 

Stoppa svensk oljeleverans till ockuperade Västsahara

2020-06-25

Samtidigt som internationella företag omvärderar sina operationer och väljer att avsluta direkta eller indirekta bidrag till ockupationen av Afrikas sista koloni, Västsahara, fortsätter ett svensk bolag under radarn: Wisby Tankers. Oljetransporter som bolaget genomför till Västsahara bidrar till Marockos fortsatta folkrättsbrott. De smutsiga affärerna måste stoppas, skriver Frida Dunger Johansson, verksamhetsledare Emmaus Stockholm.

Läs hela artikeln i ETC. 

Efter krisen: Sätt människor och miljö främst

2020-04-06

Coronakrisen påverkar oss alla, här och nu. Vi behöver alla hjälpa till för att stoppa smittspridningen och rädda så många människoliv som möjligt. Samtidigt eskalerar klimatkrisen. Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus. Det skriver stora delar av miljörörelsen i dag.

Läs hela artikeln i Aktuell Hållbarhet. 

 

Rädda den ideella sektorn i coronakrisen

2020-04-01

Den ideella sektorn behöver ett stödpaket från regeringen. Det är många organisationer som, likt Emmaus Stockholm, har samma krav som övriga näringslivet men som inte drivs i företagsform. Detta innebär att vi inte kan ta del av regeringens stödpaket till företagen och att det i förlängningen innebär att den ideella sektorn får det svårt att överleva coronakrisen.
Vi är många organisationer som bedriver socialt arbete i Sverige och internationellt samt bidrar till att skapa ett mer hållbart och rättvis samhälle. Det tycker vi är värt att rädda, skriver vi i Dagens ETC.

”Ideella organisationer behöver också stöd under coronakrisen”

2020-03-27

Det är många som far illa under pågående coronakris. Många ideella secondhandorganisationer, likt Emmaus Stockholm, vars överskott från försäljning går till att främja de mänskliga rättigheterna, drabbas hårt av fallande kundunderlag och minskade bidrag från privatpersoner. Trots detta täcks vi inte av de statliga stödåtgärder som nu sätts in för att mildra coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Regeringen måste snarast lägga fram ett stödpaket för att rädda en sektor som jobbar med social och klimatmässig hållbarhet men som inte alltid drivs i företagsform.

Läs hela artikeln i Tidningen Syre. 

Debatt: 38 svenska organisationer: Vår medmänsklighet prövas av corona

2020-03-26

Vi befinner oss mitt i en enorm global utmaning. Världen är drabbad av ett virus som inte känner några gränser. Många politiska ledare pratar om ”kriget” mot viruset. Men det är inte vapen som kommer att hjälpa oss genom krisen. Det är vår förmåga att bry oss om varandra – på lagom avstånd.

Det skriver vi tillsammans med andra medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.

Läs hela artikeln i Östersunds Posten. 

”Moderaterna tänker fel om biståndet”

2019-09-08

Med de globala utmaningar vi står inför är det ologiskt att minska stödet till internationellt samarbete och tro att det ska leda till ökad trygghet och säkerhet i Sverige. Det skriver vi tillsammans med CONCORD Sverige och 39 andra medlemsorganisationer.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet. 

 

Svenska EU-kandidater vill att EU respekterar folkrätten

2019-05-24

Att ockuperade Västsahara inte är en del av Marocko är redan bekräftat av EU-domstolen, FN och Internationella domstolen i Haag. Ändå har EU-parlamentet nyligen röstat igenom två avtal med Marocko där Västsahara ingår. På söndag är det val till EU-parlamentet i Sverige. Vi har tagit tempen på kandidaterna och undersökt hur de ställer sig till att EU går emot sin egen domstol.

Läs debattartikeln i ETC.

”Biståndet ska inte gå till att stoppa flyktingar”

2019-05-16

Förhandlingarna som pågår om EU:s framtida bistånd domineras av viljan att hindra migration. EU är en otroligt viktig kraft för fattigdomsbekämpning, demokrati och försvar av mänskliga rättigheter runt om i världen. Biståndet måste fortsätta vara styrt av demokratiska värderingar och internationell solidaritet. Det skriver vi tillsammans med civilsamhällesorganisationer inom Concord Sverige.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet. 

 

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

2019-05-09

I EU styrs det internationella biståndet mer och mer av medlemsstaters egenintressen och rätten till asyl kränks när EU vill stävja migration. I Concord Sveriges enkätundersökning lovar nu majoriteten av de svenska toppkandidaterna till Europaparlamentet att arbeta för en förändring. Det är löften som förpliktigar. Det skriver vi tillsammans med civilsamhällesorganisationer inom Concord Sverige.

Läs debattartikeln i Aftonbladet. 

On Morocco, will the EU ignore its own court?

2019-01-16

On Wednesday the European Parliament is set to vote in plenary about the controversial proposal to extend the EU-Morocco trade agreement to Western Sahara. The European Court of Justice has ruled repeatedly that Western Sahara is a separate and distinct territory that cannot be included in EU-Morocco agreements, unless the people of Western Sahara give consent to it. If the EU does not follow the criteria from its own court, what will be next?

Läs debattartikeln i EUobserver.

 

EU försöker runda sin egen domstol i Västsahara

2018-12-12

Respektera EU-domstolens beslut att Västsahara inte är en del av Marocko, skriver organisationer från det svenska civilsamhället.

Läs debattartikeln i ETC.

Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar

2018-10-30

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära regimer. Nu krävs det en kraftfull politik som skyddar mänskliga fri- och rättigheter. Det skriver vi tillsammans med 45 andra organisationer inom CONCORD Sverige.

Läs debattartikeln i Aftonbladet.

 

”Vinsten ska inte vara viktigast för AP-fonder”

2018-08-27

Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, och det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar före vinstmaximering. Det skriver Emmaus Stockholm tillsammans med företrädare för flera organisationer i nätverket Schyssta Pensioner.

Läs debattartikeln i SvD Näringsliv.

EU-parlamentet måste stoppa avtalet med Marocko

2018-07-20

EU kringgår sin egen domstol och struntar i folkrätten. I måndags röstade EU:s medlemsstater för ett nytt handelsavtal mellan EU och Marocko. Problemet är att avtalet också innefattar det ockuperade Västsahara, i strid med EU-domstolen. Sveriges representanter i EU måste hjälpa till att sätta stopp för det i höst när det är Europaparlamentets tur att rösta om avtalet, skriver Jytte Guteland (S) och Caroline Nord, kommunikationsansvarig, Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten.

”Sverige måste säga nej till avtal med Marocko”

2018-07-06

EU-kommissionen har föreslagit ett handelsavtal med Marocko som inkluderar västsahariska naturresurser, utan att västsaharierna samtyckt. Den svenska regeringen måste se till att avtal som legitimerar ockupationen inte ingås. Det skriver Jalihenna Mohamed, Sahrawi Campaign Against the Plunder, och Caroline Nord, Emmaus Stockholm i Svenska Dagbladet.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Läs Margot Wallströms replik.

”Sverige måste stå upp för Västsahara”

2018-04-20

Sverige måste agera för att mänskliga rättigheter ska respekteras och för att en av världens mest segslitna konflikter får ett slut. Det skriver Caroline Nord, kommunikationsansvarig vid Emmaus Stockholm med anledning av att FN:s säkerhetsråd ska rösta om ett nytt mandat för fredsstyrkan i Västsahara.

Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet.

 

Svenska fiskebåtar plundrar Västsahara

2018-02-27

I dag, på Västsaharas nationaldag, beslutar EU-domstolen om lagligheten i fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Västsaharas naturresurser står på spel. Under 42 år har landområdet ockuperats av Marocko. Det skriver Bodil Valero, EU-parlamentariker (MP); Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (L); Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C); Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S) och Malin Björk, EU-parlamentariker (V).

Läs debattartikeln i Aftonbladet.

EU kan inte teckna avtal som omfattar Västsahara

2018-01-26

”Det finns heller inga övertygande bevis för att vinsterna från fiskeavtalet mellan EU och Marocko kommit västsaharierna till godo”, skriver debattörerna.

Läs debattartikeln i ETC.

 

Kränkningarna av det västsahariska folket måste upphöra

2017-12-13

Under söndagen firades den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Emmaus Stockholm och den västsahariska organisationen Sahrawi Association of Victims of Grave Human Rights Violations (ASVDH) vill därför påminna om de brott mot mänskliga rättigheter som det västsahariska folket utsätts för dagligen.

Läs debattartikeln i Höglands Nytt.

AP-fonderna måste få en grönare profil

2017-10-20

Om vi ska få AP-fonderna att sluta placera våra pensionspengar i kärnvapen- och fossilindustrin måste det till ett tydligt krav att fonderna måste respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat, skriver bland andra Amnesty International.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten. 

 

Stoppa svenska folkrättsbrott

2017-09-28

Regeringen ignorerar svenska företags folkrättsbrott, skriver Julia Finér. En ny rapport visar att svenska företag har varit inblandade i ockuperade Västsahara i mer än ett årtionde. Trots de folkrättskränkningar det innebär har den svenska regeringen inte agerat.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning.

Sverige måste rösta nej till EU:s illegala handelsavtal

2017-05-22

Måste EU följa EU-lag? Det tycker tydligen inte EU-kommissionen. Kommissionen vill nu att handeln med konfliktprodukter från ockuperade Västsahara ska få fortsätta, trots att det strider mot domstolsbeslut från EU-domstolens högsta instans. Det här måste Sverige säga nej till och uppmana andra EU-länder att göra detsamma, skriver Julia Finér, Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten.

 

Stödet till Västsahara får inte vackla

2017-03-29

Snart åker 13 ombud från Gävleborg till Socialdemokraternas kongress. Efter att regeringen valt att inte erkänna Västsahara är det viktigare än någonsin att ha en aktiv svensk politik för Västsahara som kan leda till frihet för Afrikas sista koloni, skriver Julia Finér och Christer Johansson.

Läs debattartikeln i Gefle Dagblad.

Orange kuvert med en mörk baksida

2017-02-16

I dagarna får 126 604 personer i Västernorrland det orange kuvertet med en prognos om framtida pension. Kuverten har en mörk baksida som få känner till. De statliga AP-fonderna – som ansvarar för mer än 1500 miljarder av svenska folkets pensionspengar – investerar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk.

Läs debattartikeln i Sundsvalls Tidning. 

 

Margot Wallström sviker Västsahara

2017-01-27

”Inte ett ord i tal eller skrift har yttrats om Västsahara bland alla de vackra dokument och tal som Margot Wallström och hennes medarbetare på utrikesdepartementet levererat om Sveriges planer för arbetet i FN:s säkerhetsråd.”

Läs debattartikeln i ETC.

Övervaka rättegången mot demonstranter från ockuperade Västsahara

2017-01-11

En folkrättsvidrig ockupation får aldrig accepteras. Sverige kan bidra till att västsaharierna får sin rätt till självbestämmande, skriver Mai Greitz och Peter Varga från Internationella Juristkommissionen och Julia Finér från Emmaus.

Läs debattartikeln i Dagens Arena.

 

”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

2016-12-23

Varor från Västsahara får inte säljas som marockanska. Det har nu slagits fast av EU-domstolen i en viktig och prejudicerande dom. Sverige bör gå längre och uppmana svenska aktörer och företag att inte verka i eller investera i verksamheter på ockuperat område. Det skriver Bodil Valero (MP), Europaparlamentariker, Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker,  Johan Büser (S), riksdagens Västsaharanätverk och Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Marockos ockupation av Västsahara befästs genom klimatkonferens

2016-11-15

Nu pågår FN:s klimatkonferens COP22 och årets värdland, Marocko, har annonserat stora satsningar på grön energi. Men det finns en hake – flera av de planerade vind- och solkraftverken ligger i ockuperade Västsahara. Det skriver Walter Apaza, ordförande Brödet och Fiskarna, Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm, Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén, Magnus Haukland, ordförande Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp och Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor.

Läs debattartikeln i Vestmanlands Läns Tidning.

 

”Nytt ramverk för AP-fonderna – viktig hörnsten i regeringens hållbarhetsarbete”

2016-11-08

De statliga AP-fonderna, som förvaltar mer än 1 500 miljarder kronor av svenska folkets pensionskapital, styrs av ett omodernt och otillräckligt regelverk, det skriver representanter från 19 organisationer.

Läs debattartikeln i Aktuell Hållbarhet.

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

2016-10-05

Nyligen gav EU-domstolens generaladvokat sitt utlåtande: Västsahara kan inte ingå i EU:s handelsavtal med Marocko. Det tydliggör än en gång att Västsahara inte är en del av Marocko och att den pågående handeln mellan Marocko och EU, som innefattar produkter från det ockuperade Västsahara, strider mot internationell rätt.

Läs debattartikeln i Landets Fria. 

 

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

2016-09-05

Konflikten i Västsahara har pågått i över 40 år och EU fungerar som bromskloss. Sverige kan nu statuera exempel genom att bli det första EU-land som erkänner Västsahara, skriver Arijana Marjanovic från Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Fria Tidningen.

EU sviker i Västsaharafrågan

2016-09-05

När EU sviker bör Sverige stå upp för de mänskliga rättigheter vi säger oss försvara. Det skriver Arijana Marjanovic, kampanjledare Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Arbetet.

 

FN-spåret är kallt

2016-07-12

I januari meddelade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte kommer att erkänna Västsahara – trots riksdagsbeslut samt kongressbeslut hos både Socialdemokrater och Miljöpartiet. Efter denna sensationella U-sväng skulle nu Sverige helt inrikta sig på det så kallade FN-spåret. Vad har då hänt med FN-spåret sedan dess? Det skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning.

Marocko provocerar FN och EU

2016-06-24

Hela hösten hade Marocko hotat med att kasta ut svenska företag från Marocko och skickat delegationer till Stockholm för att förhindra ett svenskt erkännande av Västsahara. Gatuungdomarna utan asylskäl som finns i Sverige vägrade man att ta emot, skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.

Läs debattartikeln i ETC.

 

Marocko plundrar Västsahara på dess naturresurser

2016-05-24

Du som är konsument i Sverige kan inte veta om du bidrar till ockupationen av Västsahara och ett ohållbart jordbruk. Däremot kan du ställa krav på din lokala handlare så att du slipper köpa oetiska, icke-miljövänliga varor från det ockuperade Västsahara, skriver Julia Finér, talesperson för Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet.

Stötta FN och Västsahara

2016-04-04

Sverige kan och måste spela en avgörande roll i att värna en FN-process för ett fritt Västsahara, skriver en rad svenska organisationer däribland Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten.

 

Ett historiskt misstag att inte erkänna Västsahara

2016-01-26

Helomvändning. Marocko har ockuperat stora delar av Västsahara i snart 41 år, i strid med beslut från FN. S beslutade på sin kongress 2012 att Sverige ska erkänna Västsahara, men efter lobbning från Marocko har regeringen meddelat att ett erkännande inte är aktuellt. Vi vädjar till regeringen att ompröva beslutet, skriver Julia Finér i Emmaus.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter.

Historiskt svek av regeringen i Västsaharafrågan

2016-01-21

Kursändringen och faktafelen tyder på att det ligger ekonomiska och politiska intressen bakom regeringens nya inställning till Västsahara. Det västsahariska folket betalar med sina liv när länder som Sverige låter Marocko komma undan med sin brutala ockupation. Rapporter om undernäring bland de flyktingar som sedan 40 år tillbaka lever i läger i Algeriet är alarmerande. Människorättssituationen för de som bor kvar i det ockuperade Västsahara är hårresande. Sverige har nu visat världen att det vi bör göra är att tiga still. Det skriver Hans Hahn och Kristin Ivarsson, Emmaus Björkå.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Debatt: ”Ta ställning för schyssta pensioner”

2015-12-29

Bara i år väntas invånarna i Dalarna betala cirka sju miljarder kronor till det svenska pensionssystemet. Regeringen har lagt förslaget om förändringar i AP-fondernas regelverk ”på is”. Det innebär att fonderna kan fortsätta att göra ohållbara investeringar. Våra pensionsinvesteringar måste växa med respekt för mänskliga rättigheter, klimat och miljö, vi har inte råd att vänta.

Läs debattartikeln i Dala Demokraten.

 

”Låt inte oenighet stå i vägen för hållbara AP-fonder”

2015-12-22

AP-fonderna förvaltar 1 500 miljarder kronor. En del av det investerade kapital bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Regelverket måste uppdateras för att garantera ansvarsfulla investeringar, skriver företrädare för organisationer bakom Schyssta Pensioner.

Läs debattartikeln i Veckans Affärer.

Regeringen kan göra skillnad i Västsahara

2015-11-06

I dag, den sjätte november, är det exakt 40 år sedan Marockos ockupation av Västsahara inleddes med den Gröna marschen. Ockupationen strider mot internationell rätt och fördöms av både FN och Internationella domstolen i Haag. Det skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm, Anna Sundström, verksamhetschef Olof Palmes Internationella Center, Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna, Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor och Jan Strömdahl, ordförande Föreningen Västsahara.

Läs debattartikeln i Aftonbladet.

 

”Sverige får inte ge vika för utpressning”

2015-10-03

Vi hoppas och tror att en översyn kommer leda till att regeringen beslutar om att genomföra det erkännande de själva efterfrågade under sin oppositionstid i riksdagen. Västsahara uppfyller alla de kriterier som Sverige sedan tidigare ställt på länder som ska erkännas. Västsahara bedriver en obeväpnad och fredlig kamp för sin frihet. De gör vad som anstår varje värdigt land i deras situation, de sätter sitt hopp till FN, förhandlingar och omvärldens stöd. Det skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Västsahara litar på Sverige

2015-08-25

Efter att Sverige tagit viktiga strategiska steg för att erkänna Västsahara sätter många sitt hopp till den svenska socialdemokratins starka rättvisetradition. Vi måste ta emot västsahariernas förtroende, skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i ETC.

 

Svenska skolelever får fel information om Västsahara

2014-10-27

En ny rapport visar att gymnasieskolans skolböcker negligerar det faktum att Västsahara delvis är ockuperat av Marocko. Att ett så tydligt exempel på brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt osynliggörs i svenska läromedel är uppseendeväckande, skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm, Natasa Mirosavic, ordförande Föreningen Västsahara, Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor, Magnus Haukland, ordförande Emmaus Gävleborgs biståndsgrupp och Njenga Gikanga, ordförande Brödet och Fiskarna.

Läs debattartikeln i ETC.

Erkänn Västsahara

2014-10-26

Det är glädjande att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring annonserade att Sverige ska erkänna Palestina. Samtidigt är vi många som blev mycket förvånade över att en liknande deklaration om Västsahara inte kom samtidigt. Det skriver Natasa Mirosavic och Lena Thunberg.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning.

 

Svenska fartyg förser Marocko med olja

2014-06-19

Svenska företaget Wisby Tankers transporterar merparten av den olja som årligen levereras till den ockuperade delen av Västsahara, skriver Julia Finér och Erik Hagen.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning.

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

2014-05-09

Sverige gör sig berett att sätta ökad politisk press på Marocko som ockuperar sitt grannland Västsahara – i alla fall om de svenska toppkandidaterna i EU-valet får bestämma. Det visar vår nya studie, skriver bland andra Julia Finér, Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten.

 

Ockupationen som ger eko i Västmanland

2014-01-15

Trots att Marockos ockupation av Västsahara pågår långt från Sveriges gränser ger den ett eko ända in hit till Västmanland. Västmanlänningarnas pensionspengar placeras via AP-fonderna i oljebolaget Total som i strid med lokalbefolkningens vilja letar olja i ockuperade territorier, i ströbrödet i våra skafferier finns spår av fosfater från Västsahariska gruvor. Det skriver Njenga Gikanga, ordförande Brödet och Fiskarna och Julia Finér, Ordförande Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Vestmanlands Läns Tidning.

Släpp inte in Marocko i FN:s säkerhetsråd

2011-07-08

Nyligen meddelade utrikesminister Carl Bildt att han inte ser någon anledning att motverka Marockos kandidatur till FN:s säkerhetsråd, trots att det skulle ge Marocko betydande internationell legitimitet. Vi menar att det skulle vara ett allvarligt misstag att rösta för Marockos kandidatur, skriver företrädare för en rad organisationer.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet. 

 

Försköna inte bilden av Marocko

2011-03-24

Inte ett enda resereportage om Marocko från de sex största resemagasinen sedan 2009 nämner Västsahara. Turistbranschen måste sluta vilseleda svenska turister genom att skönmåla diktaturer som Marocko, skriver bland andra Anna Nilsson, Emmaus.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten. 

DN Debatt. ”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

2011-02-17

Sveriges regering måste stå upp för folkrätten och i EU:s ministerråd rösta nej till en förlängning av det fiskeavtal med Marocko som nu förhandlas fram. Avtalet kränker västsahariernas rätt till självständighet och suveränitet över fisket. Det skriver Emmaus Stockholm och 15 svenska EU-parlamentariker.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter. 

 

DN Debatt. ”Många frågor om klimatet saknar svar inför valet”

2010-08-03

En ny enkät bland riksdagspartierna visar att C, FP, V och MP stödjer det klimatmål på maximalt 1,5 graders ökning av jordens medeltemperatur som 100 utvecklingsländer krävde vid Köpenhamnsmötet. Alla partier utom KD vill att Sverige och EU minskar sina utsläpp med minst 40 procent till 2020, skriver företrädare för fyra ideella organisationer.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter.