Att leva tillsammans i fred

Ickevålds-organisationen NOVA som arbetar för hållbar fred håller workshop i de västsahariska flyktinglägren.

Publicerat: 2023-05-16

Den 16 maj uppmärksammas den internationella dagen för fredlig samlevnad, som instiftades av FN 2017. Dagen syftar till att kontinuerligt mobilisera omvärldens ansträngningar för att leva i fred. Det är också en dag som Emmaus Stockholms partnerorganisationer i Maghreb-regionen använder för att sprida information och genomföra fredsfrämjande aktiviteter. 

Med stöd av Folke Bernadotteakademin driver Emmaus Stockholm tillsammans med fem partnerorganisationer i Maghreb-regionen ett fredsbyggande projekt. Syftet är att öka politiskt engagemang till stöd för fredsbyggande initiativ i regionen genom att stärka fredsfrämjande aktörer i Tunisien, Algeriet, Marocko, ockuperade Västsahara och de västsahariska flyktinglägren. 

Internationella dagen för fredlig samlevnad är en viktig dag för våra samarbetspartners i Maghreb-regionen, inte minst nu när ett politiskt oroligt läge råder. Organisationerna uppmärksammar dagen på olika sätt, men med samma mål; att bidra till en hållbar och fredlig utveckling i regionen. Varje år når organisationerna hundratals personer som får information om hur de kan engagera sig för fred och ickevåld. Den tunisiska människorättsorganisationen Intersection, driver en digital kampanj i sociala medier i samband med dagen. Det oberoende mediekollektivet Equipe Media, som verkar i den ockuperade delen av Västsahara, startar en digital kampanj för att sprida budskapet om fred och stabilitet i regionen. Ickvålds-organisationen Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) anordnar en workshop i de västsahariska flyktinglägren. Workshopen handlar om vikten av att leva tillsammans i fred genom att respektera varandras olikheter och stärka solidariteten regionalt.  

Mahfoud Fdhili, ordförande för ickevålds-organisationen NOVA som verkar för hållbar fred.
Mahfoud Fdhili, ordförande NOVA

– Som unga flyktingar, födda och uppvuxna i de västsahariska flyktinglägren, betyder den här dagen mycket. Ockupationen av Västsahara måste upphöra för att fred ska råda i hela regionen, säger Mahfoud Fdhili, ordförande i organisationen NOVA.