En välkomnande mötesplats i flyktinglägren

Icke-våldsorganisationen Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) som är belägen i de västsahariska flyktinglägren har nyligen renoverat och rustat upp sitt kontor med finansiering av Emmaus Stockholm. Upprustningen var en förutsättning för att organisationen ska kunna fortsätta driva sitt viktiga arbete för västsahariernas fredliga kamp för självbestämmande. 

Delar av NOVA:s medlemmar. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

NOVA har länge haft behov av att rusta upp lokalerna och behovet har ökat den senaste tiden då lokalen, som är belägen i öknen, fått utstå tuffa väderförhållanden som orsakat slitage. En stor del av organisationens budget, som skulle kunna gå till viktiga projekt för mänskliga rättigheter, har istället tvingats användas till att kontinuerligt återställa de skador som starka väderförhållanden orsakat.
– Att ha ett fungerande kontor och en acceptabel arbetsmiljö är avgörande för att gruppen ska fungera väl och utvecklas. Det är också viktigt för att vi ska kunna stärka vår röst och driva arbetet mot en hållbar fred framåt, säger NOVA:s ordförande Maglaha Ayna Hamma.  

En central del i upprustningen var att stärka taket, som tidigare inte tålde det kraftiga regnet.
– Att ha ett tak som det regnar in genom, har inte bara varit blött för oss som arbetar här, det har också förstört mycket viktigt material, säger Maglaha.   

NOVA startade 2012 och är byggt på volontärers engagemang. I dag har NOVA 249 medlemmar som tillsammans arbetar för att främja icke-våld och dialog. En viktig del i organisationens arbete är att skapa öppna utrymmen för dialog kring svåra frågor. En del frågor kan handla om hur unga ska hantera frustrationen över den stillastående konflikten, vad folket kan göra för att på ett fredligt sätt driva kampen framåt, de har också diskussioner om äldre generationers erfarenheter av väpnat våld.
– Det är ofta många människor som deltar i våra dialog-möten, tidigare har det varit ett problem att vi inte haft några lokaler att vara i, nu kan vi fokusera på samtalen istället för att oroa oss för att alla inte ska få plats. Att ha tillgång till en fungerande lokal ökar koncentrationen, motivationen och inspirationen, säger Maglaha.  

Många i den yngre generationen i flyktinglägren, som är födda och uppvuxna där, börjar bli otåliga och propagerar för att västsaharierna ska återvända till krig i kampen om att få självbestämmanderätt. Den äldre generationen som driver Polisario framåt vill fortsätta kampen den fredliga vägen. Men när den generationen inte längre finns och den yngre generationen tar över blir NOVA:s arbete desto viktigare. 

För att säkra organisationens fortlevnad har kontoret också utrustats med material, så som papper, mappar, böcker och datorer.
– Utan papper att skriva på är det lätt att information faller mellan stolarna eller glöms bort. Med våra nya resurser kan vi dokumentera vårt arbete och vi är inte lika beroende av specifika personer som har all information i huvudet, säger Maglaha.  

Flyktinglägren som ligger i öknen är byggda på en karg plats. Det finns inga parker och det finns få mötesplatser.  Maglaha berättar att lokalerna inte bara är ett kontor, det anses också som ett hem för många av medlemmarna där de kan mötas och umgås.  

Vill du läsa mer om NOVA så hittar du en längre intervju med Maglaha Ayna Hamma från april 2018 här. 

Delar av NOVA:s medlemmar utanför lokalen. Foto: Juan Obregón.