För företag

Tillsammans med företag och organisationer arbetar vi för att nå långsiktiga resultat och att öka engagemanget för hållbar utveckling med fokus på mål nr 12 i FN:s globala hållbarhetsmål. Det finns flera olika alternativ för företag som vill göra skillnad tillsammans med oss.

FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 fokuserar på en hållbar konsumtion och produktion. Som det ser ut i dag nyttjar vi inte de resurser som finns på jorden på ett ansvarsfullt sätt. I genomsnitt köper konsumenter i Sverige 14 kilo kläder och textilier varje år, samtidigt slängs 8 kilo per person och år i soporna, trots att det skulle kunna komma till användning av någon annan. Vill du höja kunskapen om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi i din verksamhet?

Kunskapshöjande inspirationsföreläsning 
I den här föreläsningen får deltagarna kunskap om cirkulär ekonomi med fokus på textilier på global- och individnivå, samt kunskap om Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen. Deltagarna får en inblick i hur insamlingsorganisationer arbetar för att förlänga livslängden på textilier. Vi belyser även de utmaningar vi som samhälle har framför oss men ger också inspiration och berättar om goda exempel. Era anställda får en gemensam kunskapsgrund och utmanas i att reflektera över sin egen konsumtion och hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Föreläsningen passar alla företag som vill bidra till en positiv samhällsförändring. Innehållet i föreläsningen kan anpassas efter er verksamhets behov och är alltid interaktivt och lösningsfokuserat.

Textilinsamling på er arbetsplats
Vill du engagera och  utmana dina kollegor i att tillsammans bidra till cirkulär ekonomi? För företag, organisationer och nätverk som vill samla in gåvor kommer vi gärna till era lokaler med insamlingslådor och skyltar för insamling, samt information som personal/givare kan ta del av så att de får en större förståelse för vart deras gåvor tar vägen. Efter insamlingens slut kommer vi och hämtar era gåvor på överenskommen tid. Vi tar emot både hela och trasiga textilier, accessoarer, väskor och skor, samt mindre prylar. Insamlingen är en rolig och, inte minst, viktig aktivitet för verksamheten där era medarbetare får ett gemensamt mål att sträva efter. Vi sätter upp ett realistiskt mål och omvandlar vikten av de insamlade textilierna till lättbegripliga siffror över hur mycket vatten, kemikalier och koldioxidutsläpp som har sparats genom de donerade kläderna. Alla företag som deltar är med i vår hållbarhetstävling #Företagskampen. Läs mer här.

Foto: Celia Sánchez-Valladares/ Emmaus Stockholm

Workshop
Vi erbjuder praktiska workshops som syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för textiliers negativa inverkan på miljön. I våra workshops får deltagarna själva prova på att arbeta med återanvänt material för att förlänga livslängden på textilier. Det kan vara till exempel att förlänga livslängden på kläder som inte går att använda i befintligt skick eller skapa tygpåsar av uttjänta textilier. Vi skräddarsyr workshopen efter era förutsättningar och behov.

Studiebesök
Vill ert företag få en djupare förståelse för hur vi kan förlänga livslängden på textilier? Vi välkomnar grupper till vår sorteringscentral i Västberga. Deltagarna får följa med på en rundvandring och får kunskap om hur insamlade kläder hanteras i allt från sortering och kvalitetskontroll till prissättning. Rundturen ger deltagarna en övergripande bild av värdet på begagnade kläder och får insikt i återbrukets positiva inverkan på miljön. Studiebesöket kan med fördel kombineras med att en insamlingslåda placeras ut i era lokaler för att ge era medarbetare en helhetsbild av de insamlade textiliernas värdekedja. 

Bli vår partner och skapa förändring!
Företag som samarbetar med oss och samlar in textilier bidrar med verklig förändring. Nyproduktion av textilier är extremt resurskrävande.  Alla textilier bör ses som en resurs även när de inte längre används. Att samla in textilier för återanvändning och återvinning ger stor miljönytta då det minskar behovet av nyproduktion. Dessutom skapas medvetenhet hos era anställda som bidrar till en förändring i konsumtionsmönster. 

Hittills är vårt insamlingsrekord i ett företagssamarbete 204 kilo textilier på endast tre dagar. Kan ditt företag slå rekordet? Kontakta oss gärna på info@emmausstockholm.se om du vill boka oss eller skräddarsy ett upplägg.