Fotoutställningen Agents of change – nu även digital

Bilden föreställer en demonstration mot rasism i Tunisien, och är ett av de foton som ingår i utställningen.
Foto: Haifa Fraoua.

Den digitala fotoutställningen Agents of change skildrar människorättsförsvarare i Tunisien och deras kamp för demokrati och politisk frihet. Bilderna är tagna av unga människorättsförsvarare inom ett projekt som kombinerar digital aktivism och storytelling.

Tunisien lyfts ofta fram som det enda land som lyckades bli demokratiskt under den arabiska våren, som startade 2010. De demokratiska framsteg som gjordes fick dock ett bakslag 2021 när en ny grundlag röstades igenom i Tunisien. Den nya grundlagen innebär nästintill totalitär makt och kontroll till presidenten. Utvecklingen har lett till en kollaps gällande nära på alla mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Folkrörelser och civilsamhälle blir förtryckta av både säkerhetsstyrkor och rättssystem med hot om våld och frihetsberövande. Polisstyrkan riktar främst in sig på människorättsförsvarare, journalister och HBTQI+-personer. På grund av det politiska förtrycket i Tunisien krävs det att människorättsförsvarare hittar nya innovativa lösningar för att nå ut med information om situationen nationellt och internationellt. Den tunisiska organisationen Intersection Association for Rights and Freedoms driver projektet Mobilising Youth: Engaging Young People in strengthening political liberties and democracy in Tunisia. Syftet är att bidra till stärkt demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet genom kreativ och säker digital aktivism.

Dokumenterar brott mot mänskliga rättigheter

Som en del i projektet har 15 människorättsförsvarare tränats i mobiljournalistik, digital aktivism och storytelling för att kunna bevaka och dokumentera människorättssituationen. Projektet har pågått under sex månader och de bilder som ingår i fotoutställningen är ett urval av den dokumentation som gjorts.

Fotoutställningen har ställts ut under Bokmässan i Göteborg och visats under People and Power som arrangerades av ForumCiv i Stockholm. Utställningen är en del av ett samarbete mellan Artikel2 och Intersection Association (IARF) och är finansierat av Svenska Institutet.

Madeleine Fagerström 
Publicerad 2023-12-18

Klicka här för att komma till den digitala utställningen:

Relaterad läsning: