En fredlig väg till ett fritt Västsahara

Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) är en rörelse som verkar i de västsahariska flyktinglägren. Det är en icke-våldsorganisation som kämpar för att visa att en fredlig väg till ett fritt Västsahara är möjligt. De arbetar bland annat med att öppna utrymmen för dialog. Vi har träffat ordförande för rörelsen som berättar vad deras mål är samt hur de ser på Sveriges roll i konflikten.

Maglaha Ayna Hamma, ordförande för NOVA. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

Icke-våldsrörelsen NOVA startades i flyktinglägren i sydvästra Algeriet år 2012. Det var ett antal händelser både i lägren men också i det av Marocko ockuperade området som gjorde att aktivister såg att det fanns ett behov att främja en icke-våldskultur. Flera unga människor undrade vad de kunde göra för att lösa konflikten, vilket ledde till att ungdomar började engagera sig och lära sig fredliga metoder i kampen mot ockupationsmakten.
– En viktig del i arbetet är att lära ut vilka rättigheter människor har. För att kunna försvara sina mänskliga rättigheter måste man veta vad dessa är. Vi arbetar mycket med att lärare ska prata om mänskliga rättigheter i undervisningen, säger Maglaha Ayna Hamma, som är ordförande i NOVA.

NOVA verkar för att öppna utrymmen för dialog kring svåra frågor, som olika generationers erfarenheter av väpnat våld. Målet är bland annat att vara en brygga i kommunikationen mellan olika generationer.
– Ett av Novas mål är att stärka kulturen av dialog. Dialog är en väldigt kraftfull icke-våldsmetod, säger Maglaha.

NOVA är byggt på volontärers engagemang och deltagande. Rörelsen anordnar flera aktiviteter varje år där de bland annat arrangerar kampanjer för att visa solidaritet med till exempel västsaharier som tillfångatagits av Marocko. En stor del av tiden går också åt till att sprida information om Västsaharas rätt till självbestämmande.

Gällande Sverige så betonar Maglaha att Sverige är ett viktigt land i kampen för ett fritt Västsahara. Speciellt nu som medlemmar i FN:s säkerhetsråd.
– Sverige kan definitivt påverka och skapa förändring. Om Sverige erkänner de rättigheter som vi kräver är det en stor signal till oss om att vi inte är ensamma och att Sverige bryr sig, säger Maglaha.

EU-domstolen har beslutat att fiskeavtal mellan EU och Marocko där västsahariskt vatten ingår inte är giltiga. Domen är en stor seger för folkrätten. Men trots detta försöker EU kringgå domen och teckna avtal med Marocko som inbegriper västsahariskt vatten.
– Vi vill att Europa ska sluta visa dubbla ansikten. De säger att vi ska respektera mänskliga rättigheter och den internationella rätten medan de samtidigt själva försöker kringgå internationell rätt. Om det fortsätter så här så kommer vi inte bara vara koloniserade av Marocko utan av hela Europa eftersom att EU har en hand med i ockupationen av Västsahara, säger Maglaha.

Hon vittnar även om att flera unga som är födda och uppvuxna i lägren är frustrerade och beredda att ta till vapen och våld för att få ett slut på den drygt 40 år långa konflikten.
– Unga människor vill se resultat och ta tillbaka sina rättigheter och om vi inom NOVA kan visa resultat så blir de unga mer benägna att lyssna på oss och fortsätta använda sig av icke-våldsmetoder, säger Maglaha.