”Den internationella rättsordningens trovärdighet står på spel”

Frukostseminarium om ockupationen av Västsahara med Asria Taleb Mohamed och Stephen Zunes.

Sinan Ferhan, programchef Artikel2 och moderator, Asria Taleb Mohamed, journalist och västsaharisk människorättsförsvarare och Dr. Stephen Zunes professor i politik och internationella studier vid University of San Francisco. Foto: Daria Isenova.

Vad blir konsekvenserna om en ockupation, som pågått i ett halv sekel, accepteras och legitimeras? Dr Stephen Zunes, professor i politik och internationella studier vid University of San Fransisco, och Asria Taleb Mohamed, journalist och västsaharisk människorättsförsvarare bemöter frågorna ur ett personligt och ett vetenskapligt perspektiv under ett frukostseminarium.

Nästa år har det gått ett halvt sekel sedan Västsahara invaderades av Marocko. Ockupationen bryter mot Internationella domstolen i Haag, folkrätten, FN-resolutioner och EU-domstolen. Vad innebär det för resten av världens konflikter om ett land tillåts ockupera ett annat land militärt? Vilka möjligheter finns det för det internationella samfundet att få ett slut på en ockupation som pågått i snart 50 år? Den 24 april samtalade Dr. Stephen Zunes och Asria Taleb Mohamed om ockupationen och omvärldens ansvar under ett frukostseminarium i Stockholm. 

”Det är av stor vikt att behandla alla ockupationer lika. Det handlar om den internationella rättsordningens trovärdighet. Om Marocko lyckas få internationellt erkännande för sin ockupation av Västsahara så kommer det att vara första gången sedan FN grundades för över 80 år sedan. Det blir första gången som ett land framgångsrikt utökar sitt territorium med våld. Det hotar och försvagar hela den internationella ordningen.”
Dr. Stephen Zunes

Se hela frukostsamtalet här: 

Medverkande:

Asria Taleb Mohamed är journalist och människorättsförsvarare. Hon arbetar för Norska stöttekommittén för Västsahara. Asria är född och uppvuxen i de västsahariska flyktinglägren.
Dr Stephen Zunes är professor i politik och internationella studier vid University of San Francisco. Han är erkänd som en av USA:s ledande forskare inom Mellanösternpolitik och ickevålds-strategier.
Gabi Björsson, ordförande Artikel2.
Sinan Ferhan, moderator och programchef Artikel2.

 

”Den största utmaningen för oss är bristen på uppmärksamhet i media gällande Västsahara. För flera år sedan var jag här i sverige och träffade en politiker i riksdagen. Han sa ”vi politiker öppnar tidningen och vi agerar på det som påverkar oss och det finns ingenting om Västsahara i media”. Dit media går, går biståndet, den politiska handlingen och stödet. Det är den största utmaningen när du är helt under radaren.”
Asria Taleb Mohamed

 

Arrangörer: 

Publicerad 2024-04-11

Relaterad läsning