Hur skapar vi hållbara textilflöden?

Den 3 oktober bjuder vi, tillsammans med Hållbar kommun, in till ett frukostseminarium om hur vi ställer om till en cirkulär textilindustri. 

Publicerat: 2023-09-23

Återbruk och återvinning av textilier är en viktig faktor i omställningen till cirkulär ekonomi. Hör representanter från tre kommuner diskutera vad som behövs för att främja lokalt återbruk under konferensen Hållbar kommun i oktober. 

Omställning till cirkulär ekonomi är en av förutsättningarna för att uppnå de globala målen och därmed en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid. Textilindustrin är en av världens mest förorenande industrier och i stort behov av att moderniseras för att kunna ställa om till cirkulära flöden. 

Det sker stora förändringar på politisk nivå både nationellt och inom EU gällande textilhantering. Ett nytt avfallsdirektiv från EU innebär att varje medlemsstat är skyldig att införa separat insamling av textilier senast den 1 januari 2025. Som en följd av direktivet har regeringen föreslagit att Sveriges kommuner ska ansvara för att insamlingen sker separat.

Ur miljösynpunkt är lokalt återbruk den metod som ger störst vinst. Det sparar naturresurser, vatten och energi och det minskar mängden koldioxidutsläpp, föroreningar och avfall. Trots många initiativ på området saknas fortfarande mycket av logistiken för att skala upp återbruket av textilier inom Sverige.

Frukostseminarium om hållbara textilflöden

Den 3 oktober, kl 8.30 bjuder Artikel2 in till ett kostnadsfritt frukostseminarium. Samtalet är en del av konferensen Hållbar kommun. Det går att delta digitalt eller på plats. Anmäl dig här.

Under seminariet diskuterar en expertpanel konkreta förslag på förändringar av policys och riktlinjer för att främja återbruk av textilier. Förslagen har framkommit i utbyte med kommuner och cirkulära aktörer, samt genom en kartläggning av kommuner och andra aktörers lärdomar från pågående initiativ inom ett projekt finansierat av Vinnova.

Medverkande: 

  • Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande, Simrishamns kommun
  • Erica Andrén, kommundirektör, Grums kommun
  • Karin Sundin, teknisk utredare avfallshantering, Stockholm Vatten och Avfall
  • Cecilia Rojas Angberg, projektledare Cirkulär Ekonomi, Artikel2
  • Moderator: Anders Carlén, Bonnier News

Att styra om till cirkulär textilindustri

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm), driver projektet, ”Att styra om till cirkulär textilindustri – policys för uppskalning av återbruks- och återvinningsindustrin”. Projektet är finansierat av Vinnova för att skapa underlag till policys som främjar hållbar återbruks- och återvinningsindustri för textilier med fokus på kommuners perspektiv, och med anledning av kommande EU-direktiv. Andra medverkande aktörer i projektet är CirEko, Wargön Innovation, Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) samt Nacka vatten och avfall AB.

Relaterad läsning