Kampen för nästa generations rätt till självbestämmande

Muna som studerar till lärare på universitet i Algeriet drömmer om att arbeta i skolorna i de västsahariska flyktinglägren. Enligt Muna är en av de största utmaningarna för människorna i lägren att utbildningen inte är tillräckligt bra.   

Muna Mohamed Nafe på besök i Stockholm. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

Vi hade turen att få träffa Muna Mohamed Nafe som var på blixtvisit i Stockholm. Muna studerar till lärare på universitetet i Algeriet, utöver det är hon volontär i den västsahariska icke-våldsorganisationen Non Violence Action in Western Sahara (NOVA).
– Folk tror att det är mycket våld i lägren när vi säger att vi arbetar med icke-våld, men det stämmer inte. Vårt arbete syftar till att medvetandegöra omvärlden om att vi befinner oss i en konflikt och att genom dialog arbeta för en fredlig lösning, säger Muna.  

Mycket av NOVAs arbete är fokuserat på Västsaharas naturresurser eftersom det, enligt Muna, är den största orsaken till Marockos ockupation. Hon berättar att om europeiska länder bara slutade att handla de stulna naturresurserna av Marocko så skulle det vara en stor hjälp till en lösning av konflikten.
– Vi anordnar ofta konferenser i lägren, där vi bjuder in representanter från hela civilsamhället. Vi väljer ut ett problem som vi diskuterar i grupper. Genom dialog kan vi tillsammans komma fram till en lösning som alla har varit delaktiga i att ta fram, berättar Muna.  

Muna drömmer om att bli lärare på skolorna i flyktinglägren. Hon berättar att ett av de största problemen i lägren är att skolorna är av dålig kvalitet. Förr var lärarna utbildade och hade hög kompetens, men numer är det inte samma kvalité. Polisario har inte råd att betala och vidareutbilda personalen.
– När jag kom till skolan i Algeriet märkte jag att jag inte hade samma kunskaper som mina jämnåriga. Som lärare i flyktinglägren får du betalt var tredje månad. Även om det inte är bra betalt så vill jag ändå fullfölja min dröm att bli lärare, det finns ett stort behov och jag vill gärna hjälpa barnen i lägren, säger Muna.  

Men trots svårigheterna i lägren så berättar Muna att det finns en enorm energi bland människorna och att alla är väldigt optimistiska.
– Människorna är så hoppfulla. Vi vet att vi en dag kommer ha möjligheten att bada i vårt eget hav. Vi kommer inte sluta kämpa, vi vill att nästa generation ska få växa upp i sitt eget land. Kampen finns i vårt blod och vi kommer tillslut få rätten till självbestämmande, säger Muna.  

Muna är uppvuxen i lägren och har, precis som många andra västsaharier, aldrig varit i sitt hemland Västsahara.
– Det som motiverar mig att fortsätta kampen för ett fritt Västsahara är flera saker. Men ett exempel är att när jag är i Algeriet och ser människor som bor i sina egna hus, människor som kan säga att det är deras hus i deras eget land – då vill jag också ha det så! Jag vill också ha ett eget hus i ett land som jag kan kalla mitt, säger Muna.  

 

Vill du läsa mer om NOVA så hittar du en intervju med NOVAs ordförande Maglaha Ayna Hamma från april 2018 här.