Kommer EU gå emot sin egen domstol?

EU-kommissionen föreslår att EU ska sluta ett handelsavtal med Marocko som går emot den egna EU-domstolen. I det kontroversiella avtalet inkluderas naturresurser från det ockuperade Västsahara. I torsdags arrangerade vi på Emmaus Stockholm tillsammans med svenska EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel med anledning av det föreslagna avtalet.

Redan 2016 dömde EU-domstolen att EU och Marocko inte har någon rätt att sluta avtal som inkluderar varor från det ockuperade Västsahara utan västsahariernas samtycke. Trots domen föreslår EU-kommissionen nu ett handelsavtal som inkluderar Västsahara utan att de fått något samtycke. Avtalet diskuterades i EU-parlamentet med Jytte Guteland, EU-parlamentariker och ordförande för Western Sahara Intergroup, Heidi Hautala, EU-parlamentariker och vice ordförande för EU-parlamentet samt medlem i handelskommittén INTA, Mahfud Moh Lamin, representant för den västsahariska organisationen Sahrawi Campaign Against the Plunder (SCAP) i flyktinglägren och Gilles Devers, advokat som representerar Front Polisario i EU-domstolen.

Mahfud Moh Lamin talar i EU-parlamentet. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

EU-kommissionen har uppgett att de följer EU-domen och att de har konsulterat invånarna i Västsahara angående det föreslagna handelsavtalet. Men advokaten Gilles Devers anser inte att EU-domen följts.
– EU-domstolen kräver att EU-kommissionen ska få samtycke från Västsaharas folk. Invånarna i Västsahara är något helt annat än Västsaharas folk eftersom att större delen av territoriet numer består av marockanska bosättare. Västsahariernas legitima representant enligt FN är Front Polisario och de har inte lämnat sitt samtycke. Om EU sluter ett avtal med Italien, kan man då tillämpa det avtalet på Spanien? Nej, självklart inte! Detsamma gäller för handelsavtalet mellan EU och Marocko som olagligt inkluderar västsahariska varor, sa Gilles Devers, som representerar Front Polisario i EU-domstolen.

Västsahariern Mahfud Moh Lamin som är född och uppvuxen i de västsahariska flyktinglägren inledde sin kommentar med att säga att EU, genom att ingå avtal med Marocko, legitimerar ockupationen som redan pågått i 43 år.
-Min kommentar, som västsaharier, är att vi inte har något problem med några avtal som EU eller Marocko sluter. Inte så länge avtalet sluts med respekt för EU-domstolen och framförallt med respekt för folkrätten. Men att det här avtalet redan har kommit så långt i processen utan att man ens har nämnt ordet samtycke som EU-domstolen kräver är obegripligt, sa Mahfud Moh Lamin, representant för SCAP.

Jytte Guteland som är ordförande för EU-parlamentets interparlamentariska grupp för Västsahara problematiserade avtalet genom att kritisera att det inte finns några siffror som visar vilka varor som kommer från det ockuperade territoriet och vilka som kommer från Marocko. Hon lyfte även problemet med att avtalet baseras på ett tunt underlag av fakta.
-Vi kan inte sluta ett avtal som är baserat på okunskap. Och om vi inte respekterar vår egen domstol, hur ska vi då kunna kräva av andra medlemsländer i EU att de ska respektera domstolen?, sa Jytte Guteland.

EU-parlamentets vice president Heidi Hautala, som var en del av INTA-kommitteens delegation som besökte territoriet tidigare i höstas för att utvärdera om det föreslagna avtalet uppfyller EU-domstolens kriterier, var kritisk till besöket.
-Besöket var i händerna på den marockanska regimen. Jag skulle gärna ha sett att vi fått möta fler representanter som propagerar för Västsaharas självständighet. Under vårt besök träffade vi mestadels marockanska representanter. Vi såg även våldet som de marockanska styrkorna utövar mot västsaharier. Flera kvinnor fick åka till sjukhus på grund av de skador som uppkommit i ingripandet av polis, sa Heidi Hautala, vice president av EU-parlamentet.

Från vänster: Gilles Devers, Jytte Guteland, Mahfud Moh Lamin och Heidi Hautala. Foto: Juan Obregón.

Mahfud Moh Lamin avslutade diskussionen med att påpeka att ett eventuellt avtal skulle underminera FN:s fredsprocess. Han lyfte även den ökande frustrationen hos den yngre generationen i flyktinglägren.
– Front Polisario har varit tydliga i sitt ledarskap med att vi ska respektera FN:s fredsförhandlingar. Men den yngre generationen som är födda och uppvuxna i flyktinglägren börjar tappa hoppet på en fredlig lösning. Många unga ser ingen annan lösning än att gå tillbaka till krig för att ta tillbaka sina rättigheter. Om ett krig skulle bryta ut skulle det påverka hela regionen negativt. Att sluta ett sådant kontroversiellt avtal är att skapa en ännu större frustration och känsla av övergivenhet av det internationella samfundet bland de unga, sa Mahfud Moh Lamin.

EU-kommissionen har i ett arbetsdokument angett 112 intressenter som de säger sig ha konsulterat. 94 av de nämnda grupperna eller representanterna hävdar att de antingen aldrig blivit tillfrågade om en konsultation eller att de tillfrågats men avstått, då de inte har mandat att lämna samtycke eftersom att det är Front Polisario som är västsahariernas legitima representant. Övriga 18 som deltog i konsultationerna är antingen representanter för den marockanska regeringen eller representanter som har att vinna på att avtalet genomförs.

Nästa steg i processen för det föreslagna handelsavtalet är att INTA-kommittén röstar om avtalet den 3:e december. Därefter är det upp till EU-parlamentarikerna att rösta i plenum efter årsskiftet. Seminariet arrangerades med syftet att bidra till en plattform för de röster som ännu inte kommit till tals gällande avtalet, med målet att parlamentarikerna ska kunna göra ett medvetet val.

Det föreslagna handelsavtalet mellan EU och Marocko som inkluderar västsahariska naturresurser diskuteras i EU-parlamentet i Bryssel. Foto: Juan Obregón.