Ny kampanj: Kvinnor mot ockupation

Två kvinnor som är människorättsförsvarare promenerar i de västsahariska flyktinglägren. De kämpar för fred och självständighet.
Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

Den internationella kvinnodagen är ett tillfälle att reflektera över motgångar och framgångar i kampen för stärkta rättigheter för kvinnor. I samband med att dagen uppmärksammas, den 8 mars, startar Emmaus Stockholm kampanjen #kvinnormotockupation för att hylla det arbete västsahariska kvinnor gör för mänskliga rättigheter.

Kvinnor har alltid haft en framträdande roll i kampen för mänskliga rättigheter och självständighet i Västsahara. En del lever och verkar i det hårt övervakade territoriet under marockansk ockupation medan andra är aktiva i de västsahariska flyktingläger i Algeriet eller i diasporan. Deras arbete och engagemang skiljer sig åt men de förenas i ett gemensamt mål för frihet och självbestämmande.

Kvinnor i den ockuperade delen av Västsahara, som är en central del av frihetsrörelsen, möts konstant av könsbaserat förtryck och våld i sin kamp för självständighet. I samband med konflikt och kris, såsom ockupation, krigsutbrott och Covid-pandemi, försvåras förhållandena ytterligare då medborgerliga fri-och rättigheter samt insyn från omvärlden inskränks i allt högre grad. Trots det har antalet kvinnor i frihetsrörelsen ökat och kvinnor har kommit att genomsyra alla centrala delar av rörelsen, både i den ockuperade delen och i de västsahariska flyktinglägren.

Kvinnorna i den ockuperade delen

Utmaningarna i det ockuperade området är många. Aktivister som arbetar med att synliggöra brott mot mänskliga rättigheter som begås av marockanska myndigheter lever under ständiga hot om våld och trakasserier. De smutskastas och utmålas ofta som terrorister. Demonstrationer och annan organisering är förbjuden och det råder en total mediablockad. Omständigheter som försvårar arbetet och tvingar aktivister att verka i hemlighet.

Kvinnorna i flyktinglägren

Människorättsförsvarare och aktivister i flyktinglägren har större möjlighet att organisera sig fritt men de hårda levnadsvillkoren i de isolerade lägren i den karga öknen gör livet till en utmaning. Kvinnorna står för mycket av den dagliga driften av många funktioner i lägren, så som sjukvård, utbildning och omsorg av barn och äldre. Tillgång till grundläggande resurser och möjlighet till försörjning är begränsade och situationen har förvärrats ännu mer i samband med pandemin och att vapenvilan bröts.

Den återupptagna konflikten, som bröt ut i november 2020 efter att Marocko överträtt en FN-övervakad buffertzon, har lett till ökade kränkningar och trakasserier gentemot västsahariska människorättsförsvarare i syfte att tysta dem. Trots hård övervakning och en införd media-blockad fortsätter de västsahariska kvinnorna med sitt motstånd. Priset de får betala är förtryck, könsbaserat våld, tortyr, övergrepp, misshandel och de blir måltavlor för smutskastningskampanjer som omintetgör deras chanser till att försörja sig och/eller leva ett fungerande liv.

Internationella kvinnodagen

I samband med internationella kvinnodagen lyfter Emmaus Stockholm berättelser från kvinnor som är aktiva som människorättsförsvarare i den västsahariska frihetsrörelsen. Du hittar kvinnornas berättelser i våra butiker, sociala medier och här på hemsidan. Läs mer och dela vidare under #kvinnormotockupation.

Läs mer om situationen för kvinnor som engagerar sig för mänskliga rättigheter i Västsahara i broschyren. Du hittar även broschyren i våra butiker.

Redan nu kan du läsa en längre artikel om Sultana Khaya som bor i den ockuperade delen av Västsahara. Hon har blivit en symbol för den västsahariska frihetsrörelsens fredliga motstånd. I över 450 dagar har hon och hennes familj suttit i husarrest. Enbart på grund av hennes engagemang och arbete för mänskliga rättigheter och Västsaharas rätt till självständighet.

Läs artikeln om Sultana Khaya.

Läs även vår rapport om situationen för västsahariska kvinnor som arbetar för stärkta mänskliga rättigheter: ”Defending human rights – Sahrawi women fighting for freedom”.