Namnbytet

Artikel2 Västberga Huvudkontor och Lager Namnbyte

Artikel2:s huvudkontor och lager i Västberga, Stockholm.

Under 2023 bytte vi namn från Emmaus Stockholm till Artikel2 men organisationen, värderingarna och syftet förblir oförändrade.

Varför bytte vi namn till Artikel2?

För att tydliggöra för våra kunder, givare och samarbetspartners vilka vi är och vad de kan förvänta sig av oss som den fristående organisation vi är bytte vi namn till Artikel2. Vi har alltid lagt och kommer att fortsätta lägga ett gediget arbete på vår hantering av gåvor, både ur ett miljöperspektiv men också ur ett etiskt perspektiv.

Vi är stolta över vår historia och vart vi är på väg. Vi är religiöst och partipolitiskt oberoende, har 90-konto, är medlemmar i Giva Sverige och är ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 

Hur kommer det sig att det nya namnet blev Artikel2?

Namnet Artikel2 refererar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och särskilt till artikel 2 om alla människors lika rätt och värde, som vi anser är en grundläggande förutsättning för en rättvis och hållbar värld i fred. Det nya namnet lyfter även vår second hand-verksamhet på ett lekfullt sätt i betydelsen att artiklar ska användas mer än en gång.

Publicerad 2024-01-25

Relaterad läsning