Nätverk

CONCORD Sverige är en plattform som samlar drygt 60 svenska civilsamhällesorganisationer. CONCORD arbetar tillsammans med sina medlemsorganisationer för att påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en fredlig och hållbar värld utan fattigdom och orättvisor. CONCORD granskar politikers löften och att de lever upp till sina internationella åtaganden. Emmaus Stockholm blev en del av CONCORD Sverige 2018.  Läs mer om CONCORD Sverige. 

Emmaus Stockholm är sedan 2018 medlemmar i CirEko – näringslivets arena för cirkulära affärer. CirEko har drygt 80 medlemmar och dess syfte är att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en utvecklings- och samverkansarena inom den cirkulära ekonomin och det resurseffektiva samhället. Läs mer om CirEko. 

Emmaus Stockholm är sedan 2021 medlemmar i Integrationspakten som är ett initiativ av Stockholms stad. Integrationspakten är ett unikt medlemsnätverk med medlemmar från samhällets alla sektorer som bestämt sig för att göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. Vi vill dra vårt strå till Stockholm för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Läs mer här. 

Schyssta Pensioner är en kampanj som samlar 13 svenska civilsamhällesorganisationer. Schyssta Pensioner vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. AP-fonderna förvaltar mer än 1800 miljarder för alla som ingår i det svenska pensionssystemet. Det är alltså våra gemensamma pengar. AP-fonderna investerar till exempel våra pensionspengar i företag som bryter mot internationell rätt och utvinner naturresurser på ockuperad mark. Läs mer om Schyssta Pensioner. 

Emmausrörelsen grundades i Frankrike 1949. Vid den tiden, efter andra världskriget, låg Europa i spillror. I slutet av fyrtiotalet startades en gräsrotsrörelse med såväl människor som hade förlorat allt, som privilegierade människor som ville ta ett socialt ansvar i en orättvis värld. Tillsammans återtog de makten över sina egna liv, bodde ihop och delade på det de hade. Genom att samla in, reparera och sälja second hand försörjde de sig. Här föddes kombinationen av återbruk och solidaritet. Grundtanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv, att kämpa först för dem som har det svårast och inte bara lindra nöd utan istället kämpa för att avskaffa nödens orsaker. Emmaus Stockholm är del av den internationella rörelsen Emmaus International. Emmaus International består av mer än 350 Emmausgrupper i över 37 länder. Inom den internationella rörelsen ligger fokus på rätten till vatten, hälsa och utbildning, etisk finansiering, internationell migration och att kämpa mot människohandel. Läs mer om Emmaus International.