Ny rapport: Bristande mänskliga rättigheter i Västsahara

I ockuperade Västsahara sker ständigt kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna. Ett dussintal västsaharier sitter fängslade enbart på grund av deras politiska eller journalistiska handlingar. Human Rights Watch har dokumenterat årets händelser i den årliga världsrapporten. 

Human Rights Watch publicerade under torsdagen sin årliga världsrapport som granskar och dokumenterar kränkningar av de mänskliga rättigheterna i över 90 länder. Ett av de granskade länderna är ockuperade Västsahara där den marockanska regimen utsätter västsaharierna för ett brutalt förtryck där våld, sexuellt våld, försvinnanden och godtyckliga fängslanden är vardag.

Under 2018 har flera incidenter inträffat i Västsahara. De händelser som dokumenterats i rapporten visar på systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna som till exempel brott mot föreningsfriheten och yttrandefriheten för västsaharier som idag är i minoritet på grund av Marockos bosättarpolitik. Förra året hindrades sammankomster som organiserades både i Marocko och i Västsahara men med den gemensamma nämnaren att sammankomsterna syftade till att lyfta västsahariernas rätt till självständighet eller mänskliga rättigheter.

Dessutom inträffade våld mot journalister och aktivister i samband med att de försvarade rätten till självbestämmande i Västsahara. I Marocko är det fortfarande enligt lag straffbart att ifrågasätta Marockos (självutnämnda) territoriella integritet. I rapporten framgår att två journalister och korrespondenter från RASD TV och Smara News, Mohamed Salem Mayara och Mohamed El Joumayi anklagades för att ha blockerat en gata och kastat stenar mot polisen den 25 juni. Anklagelsen kom några månader efter att de hade publicerat bilder på en marockansk polis med draget vapen i staden Smara. Mayara och El Joumayis advokat uppger att de båda skadats när de arresterades av samma polisman som de läckt bilder på. Human Rights Watch uppger att de, vid tidpunkten för rapportens publicering, fortfarande sitter häktade.

Under 2018 förhindrade marockanska myndigheter systematiskt alla försök till sammankomster som arrangerats till stöd för Västsaharas självständighet. De har också förhindrat arbetet för ideella organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och Västsaharas frihet. Dessutom dokumenteras flera våldsamma incidenter i rapporten, såsom protesterna den 28 juni, där flera aktivister och medlemmar i den västsahariska organisationen Sahrawi Association of Victims of Grave Violations of Human Rights Committed by the Moroccan State (ASVDH) skadades av polisen. Protesten utfördes i huvudstaden El Aaiún i samband med att FN:s personliga sändebud för Västsahara, Horst Köhler, besökte staden.

Under flera veckor i mars och april och sen igen mellan september och november hungerstrejkade tre fängslade västsaharier där två är dömda till livstid och en till 30 års fängelse. De tillhör den uppmärksammade Gdeim Izik-gruppen som dömts för mordet på 11 marockanska poliser utan tillförlitliga bevis och baserat på vittnesmål som tvingats fram under tortyr.

Human Rights Watch rapport belyser också att två nya avtal har förhandlats mellan EU och Marocko under 2018. Trots att den högsta instansen i EU-domstolen bekräftat att Marocko inte har någon suveränitet över Västsahara och att EU och Marocko därför inte kan ingå avtal som inbegriper Västsahara utan att ha fått västsahariernas samtycke har två nya avtalsprocesser inletts. Marockos ihärdiga försök att få stöd från internationella aktörer, för att på så sätt legitimera ockupationen, har under 2018 fortsatt.

Rapportens kapitel om Västsahara avslutas med att Västsaharas framtid fortfarande är oviss. Men att de påbörjade fredsförhandlingarna mellan Västsaharas befrielserörelse Polisario och Marocko och avtalen mellan EU och Marocko är två viktiga processer under det kommande året som kan vara avgörande för Västsaharas framtid.

Här kan du ta del av rapporten från Human Rights Watch.

Vill du läsa mer om brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara rekommenderar vi intervjun med människorättsaktivisten Mohamed Balla och pressmeddelandet om arresteringen av journalisten Nazha El Khalidi.