Om Artikel2

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) är en fristående organisation som funnits sedan början på 70-talet. Genom second hand, utvecklingssamarbeten och arbetsintegration arbetar vi för en rättvis och hållbar värld i fred. Vi är religiöst och partipolitiskt oberoende, har 90-konto, är medlemmar i Giva Sverige och är ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 

Vår organisation

Artikel2 hette tidigare Emmaus Stockholm, under 2023 bytte vi namn till Artikel2 för att tydliggöra vad vi gör och står för. Organisationsnumret är oförändrat (802016-9846) precis som resten av vår organisation och våra värderingar.

Namnet Artikel2 refererar till artikel 2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som beskriver alla människors rätt och värde – som är grundläggande förutsättning för en rättvis och hållbar värld i fred. Det nya namnet lyfter även vår second hand-verksamhet på ett lekfullt sätt i betydelsen att artiklar ska användas mer än en gång.

Second hand

Vi har fyra välsorterade second hand-butiker i Stockholm. Den ena hittar du ett stenkast från Slussen i Stockholm på Peter Myndes backe 8. De andra ligger i Liljeholmstorget Galleria, i Solna Centrum och i Kista Galleria. Butikerna är fyllda med ett handplockat urval av personliga plagg, prylar och kuriosa.  

Vår second hand-verksamhet är en viktig del i vårt arbete för en samhällsomställning till cirkulär ekonomi och social hållbarhet. Våra butiker är en mötesplats för lokalt återbruk samtidigt som de är arbetsplatser för människor som går i arbetsträning hos oss.

Utvecklingssamarbeten för mänskliga rättigheter

Med insamlade medel från bland annat våra second hand-butiker driver vi utvecklingsprojekt och stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter i världen.

Vår historia är präglad av stödet till de befrielserörelser som kämpade för frigörelse från kolonialmakterna i bland annat Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Västsahara och Zimbabwe. Förutom Västsahara är alla dessa länder självständiga idag. Numera koncentrerar vi vårt stöd till Västsahara. Genom andra organisationer stödjer vi även projekt i Maghrebregionen, Palestina och lokalt i Sverige.

Vårt främsta fokus är Västsaharas rätt till självbestämmande. Västsahara som är Afrikas sista koloni ockuperas av grannlandet Marocko sedan mitten av 70-talet. Hälften av den västsahariska befolkningen tvingades fly till öknen i Algeriet, där de än i dag bor i temporära flyktingläger och är beroende av humanitärt bistånd. Den andra hälften av befolkningen bor kvar i det ockuperade territoriet där de lever under förtryck från den marockanska regimen.

Fram till 2010-talet skickade vi, genom paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet, kläder till de västsahariska flyktinglägren. Idag jobbar vi istället med långsiktiga strategiska utvecklingssamarbeten.

Arbetsintegration

Vi vill se en mer öppen och jämlik arbetsmarknad. Därför erbjuder vi arbetsträning inom alla delar av vår organisation, det gör att vi kan ge stöd anpassat till varje individs förutsättningar. 

Medlemsdriven organisation

Vi är en demokratisk organisation med aktivt medlemskap där medlemmarna själva driver verksamheten. Vårt högsta beslutande organ är årsmötet som hålls under någon av årets första fem månader. Är du nyfiken på vår verksamhet är du hjärtligt välkommen att bli medlem och/eller delta i ett årsmöte!