Vi har bytt namn till Artikel2

Under 2023 bytte vi namn från Emmaus Stockholm till Artikel2 men organisationen, värderingarna och syftet förblir oförändrade.

Nyheter och artiklar

Nominera till förtroendeuppdrag

Nominera till förtroendeuppdrag

Artikel2 är en medlemsorganisation och det finns flera sätt att påverka arbetet. Ett av dem är att skicka in förslag till årsmötet och nominera förtroendevalda. Nu öppnar valberedningen för att ta emot nomineringar till förtroendeuppdrag inom Artikel2.Årsmötet är...

läs mer

TACK

Vi på Artikel2 återanvänder och återvinner så mycket som 90 procent av de kläder och textilier som vi får. Detta tack vare noggrann sortering och ansvarsfull hantering, men det vore förstås inte möjligt utan er som skänker.

När du skänker plagg och prylar till oss vet du att dina saker tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Du ger också någon annan möjligheten att handla på ett hållbart sätt. Tack för din gåva!