Rätten till utbildning hotad i Palestina när by riskerar utplånas

I den palestinska skolan i byn Al Khan Al-Ahmar är rätten till utbildning i farozonen för 180 barn. Israeliska myndigheter hotar att riva skolan och tvångsförflytta hela byn. Den ideella organisationen Jahalin Solidarity arbetar med att försöka stoppa rivningen av skolan som delvis finansierats av EU. Under 2018 har Emmaus Stockholm bistått med finansiellt stöd till Jahalins projekt #saveourschool för att stödja barnen och deras familjer.  

Al Khan Al-Ahmar är en by på ockuperade Västbanken, öster om Jerusalem. De senaste åren har flera hus i byn blivit förstörda och levnadsförhållandena har blivit allt mer outhärdliga. Beduinsamhället är systematiskt förtryckt och invånarna har knapp tillgång till vatten och el-infrastruktur. Det senaste årtiondet har byns invånare kämpat mot israeliska myndigheter som hotat med tvångsförflyttning.

I slutet på april 2018 gav den Israeliska högsta domstolen klartecken till att riva byn Al Khan Al-Ahmar, inklusive skolan som har ett stort värde för många barn och familjer i byn. Skolan byggdes för tio år sedan av bland annat lera och gamla bildäck med stöd från EU och en italiensk organisation som specialiserar sig på ekologisk infrastruktur. Om skolan skulle rivas skulle de flesta barn inte kunna fortsätta sin utbildning. Skolan har nu blivit en symbol för palestiniernas kamp mot tvångsförflyttningarna.

 

Organisationen Jahalin Solidarity driver projektet #saveourschool i syfte att hindra israeliska myndigheter från att riva skolan som blivit en symbol för palestiniernas kamp mot tvångsförflyttningarna.

 

Redan en månad efter att skolan var byggd 2009 beordrade den israeliska armen att skolan skulle rivas. Den israeliska regeringen hävdar att hela byn är byggd på statlig mark utan giltigt tillstånd och därför ska rivas. Men för palestinierna i Al Khan Al-Ahmar som ligger i område C på Västbanken, som är under direkt israelisk kontroll, är det näst intill omöjligt att få bygglov. Israel har skapat ett byråkratiskt system som begränsar palestinierna från att bygga och utveckla sina samhällen.

Israel har under de senaste decennierna utvecklat en hård politik mot de palestinska samhällena för att strategiskt kunna tvinga dem att lämna sina hem i syfte att själva kunna utöva kontroll över territoriet och utöka den israeliska bosättningen. Varje dag försöker Israel tvångsförflytta tusentals palestinier som bor i cirka 200 jordbrukssamhällen runt om på Västbankens område C.

Det konstanta hotet om rivning och tvångsförflyttning innebär en kränkning av internationell humanitär rätt, brott mot barnkonventionen och den fjärde Genèvekonventionen, samt krigsbrott. Om tvångsförflyttningen, som nu fått grönt ljus av den Israeliska domstolen, genomförs skulle det innebära att tvåstatslösningen och fredsprocessen inte längre är genomförbart. En del av Israels plan har sedan länge varit att tvångsförflytta Al Khan Al-Ahmars invånare för att kunna bygga upp området med israeliska bosättare och på så sätt ansluta de två närliggande städerna Jerusalem och Ma’ale Adumim. På så sätt kan Israel nästan helt skära av förbindelsen mellan norra och södra Västbanken.

Jahalin Solidarity driver ett aktivt påverkansarbete för att rädda skolan men också för att stötta och försvara de människor som lever under ockupationen. Ett av deras primära mål är att stärka samhällen så att de själva kan förhindra tvångsförflyttningarna. Arbetet går ut på att driva kampanjer i media, juridisk påverkan, presskonferenser och informationsspridning. Angela Godfrey-Goldstein som är en av de ansvariga på Jahalin Solidarity säger:

”Det handlar om att rädda tvåstatslösningen, om fred och inte krig, om att sätta stopp för terrorism som härrör härifrån och som den Israeliska ockupationsmakten uppmuntrar. Det handlar om att försvara mänskliga rättigheter, ursprungsbefolkningens rättigheter och den kulturella utplåningen.”

Nyligen uttryckte den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu att det skulle vara till fördel om byn rivs innan det israeliska valet i april eftersom att det tycks kunna förbättra hans ställning hos vissa väljare. Framtiden för skolan och byn Al Khan Al-Ahmar är fortfarande oviss.

Under 2018 har Emmaus Stockholm bistått med finansiellt stöd till Jahalins projekt #saveourschool för att stödja barnen och deras familjer. Vill du veta mer om #saveourschool och hur du kan bidra så rekommenderar vi dig att läsa mer på Jahalins hemsida, följa Jahalin Solidarity på Facebook, Twitter och Angela Godfrey-Goldstein på twitter.