Skolföreläsningar

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar som är 40-80 minuter långa. I föreläsningen ger vi en bakgrund till ockupationen av Västsahara, resonerar om Sveriges roll i konflikten och vad vi kan göra för att påverka.

Vi sätter fokus på FN:s och EU:s roller när det gäller Marockos ockupation av Västsahara, lyfter fram västsahariska röster och resonerar om vad Sverige kan göra. Västsahara är ett högaktuellt, men likaledes bortglömt, exempel på internationella relationer i vårt närområde. Vår tidigare kartläggning visar att Västsahara sällan nämns i läroböcker och våra föredrag är ett bra komplement, och kan skapa ett intresse för internationella relationer.

“Den mest intressanta föreläsningen någonsin”

”Jag blev väldigt berörd av västsahariernas situation”

”Synd att inte frågan uppmärksammas mer”

Citat ur utvärdering av gymnasieelever som lyssnat på föreläsningen om Västsahara.

 

Lärare se hit

Boka en skolföreläsning till din klass, primärt riktad till gymnasium, eller till arbetsgruppen.

Studenter se hit

Vi kan hjälpa till med idéer, material och intervjupersoner om du vill skriva om Västsahara! Du kan även bli Västsaharaaktivist och bidra till att höja och sprida kunskap om Västsahara genom att delta i våra kampanjer, på event, i sociala medier eller våra second hand-butiker.

Unika vittnesmål från Västsahara

Vi arrangerar regelbundet att västsaharier, från såväl det ockuperade Västsahara som från flyktinglägren, kan besöka Sverige. Vill du ha besök på din arbetsplats, i din organisation, få mer information och ställa frågor om Västsahara? Kontakta oss så kommer vi gärna till er! Människorättsförsvarare, journalister, lärare, elitidrottare, konstnärer, studenter – Emmaus Stockholm har genom sitt snart 50-åriga arbete med att stödja befrielserörelser, genom till exempel klädbistånd till de västsahariska flyktinglägren, kontakter med många västsaharier.

Vår föreläsare

Lena Thunberg Lena är redaktör för den enda tidskriften om Västsahara i Norden och föreläser om Västsahara. Hon är van att hålla fördrag, inbjuds ofta att medverka i paneler på ämnet och har erfarenheter från skolvärlden där hon bland annat arbetat med att ta fram läromedel. Mobil: 0704-75 46 45    

För bokning av föreläsning:

Sinan Ferhan
Programchef  
Mobil: 073-931 72 70
sinan.ferhan@artikel2.se