Styrelse

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) är en ideell organisation med följande styrelse.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte, nuvarande styrelse valdes på årsmötet 29/5 2024.

Styrelsen

Gabi Björsson

Gabi Björsson

Ordförande (Stockholm). Gabi har mer än 30 års erfarenhet inom ideella sektorn. Hon har bl.a. varit administrationsansvarig hos Amnesty och generalsekreterare på Afrikagrupperna.

gabi.bjorsson@artikel2.se

Satu Holopainen

Satu Holopainen

Vice ordförande (Stockholm). Satu är idag hållbarhetsansvarig och har tidigare pluggat modevetenskap och hållbarhetsutveckling.

satu.holopainen@artikel2.se

Petra Borg

Petra Borg

Kassör (Stockholm). Petra har lång erfarenhet inom solidaritetsrörelsen, second hand-försäljning samt som ekonomiansvarig.

petra.borg@artikel2.se

Sissela Helgesson

Ledamot (Stockholm). 

sissela.helgesson@artikel2.se

Roger Höglund

Ledamot (Stockholm).

roger.hoglund@artikel2.se

Klara Haglund

Suppleant (Stockholm).

klara.haglund@artikel2.se

Valberedning

Alexander Admell