Styrelse

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) är en ideell organisation med följande styrelse.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Styrelse

Petra Borg

Petra Borg

Kassör (Stockholm). Petra har lång erfarenhet inom solidaritetsrörelsen, second hand-försäljning samt som ekonomiansvarig.

petra.borg@artikel2.se

Gabi Björsson

Gabi Björsson

Ordförande (Stockholm). Gabi har mer än 30 års erfarenhet inom ideella sektorn. Hon har bl.a. varit administrationsansvarig hos Amnesty och generalsekreterare på Afrikagrupperna.

gabi.bjorsson@artikel2.se

Agnes Hornsved

Agnes Hornsved

Ledamot (Stockholm). Agnes är idag handläggare på Polismyndigheten och har kandidatexamen i global utveckling och masterexamen i mänskliga rättigheter. Hon har tidigare praktiserat på Artikel2.

agnes.hornsved@artikel2.se

Satu Holopainen

Satu Holopainen

Vice ordförande (Stockholm). Satu är idag hållbarhetsansvarig och har tidigare pluggat modevetenskap och hållbarhetsutveckling.

satu.holopainen@artikel2.se

Alicia Lindeborg

Alicia Lindeborg

Ledamot (Stockholm). Studerar master inom Politik, Säkerhet och Kris på Försvarshögskolan.

alicia.lindeborg@artikel2.se

Klara Haglund

Suppleant (Stockholm). Klara studerar i dagsläget miljö och utveckling på Södertörns Högskola och har tidigare studerat modevetenskap på Stockholms Universitet.

klara.haglund@artikel2.se

 

Valberedning

Jonna Jonsson

Corinne Niklasson