Svenska EU-parlamentariker fördömer kränkningar av mänskliga rättigheter i Marocko

På torsdagen röstade EU-parlamentet för första gången på över 20 år om en resolution som berör mänskliga rättigheter i Marocko, specifikt pressfriheten. I praktiken kom den även att handla om de försök Marockos misstänks gjort för att påverka EU:s politik.  Den pågående korruptionsskandalen, där flertalet framstående parlamentariker och tjänstemän från den socialdemokratiska partigruppen S&D har gripits eller fått lämna sina uppdrag i parlamentet, verkar bli större med varje vecka som går. Ledamöter med framstående positioner i viktiga utskott ska ha gjort att denna typ av resolutioner under många år konsekvent blockerats.

Resolutionen ”Situation of journalists in Morocco, notably the case of Omar Radi” baserades på förslag från fyra partigrupper; liberala Renew, konservativa ECR, socialdemokratiska/socialistiska S&D, gröna Verts/ALE och vänsterriktade the Left. Den kristdemokratiska/moderata partigruppen PPE tog i december ett principiellt beslut om att inte delta i några voteringar av så kallade “emergency resolution”. 

Resolutionen röstades igenom med nästintill enhälligt stöd i kammaren. De enda som röstade emot var de spanska socialisterna, som därav gick emot S&D:s egna förslag, samt ledamöter från den yttersta högern, nationalistiska ID-gruppen.

Resolutionen innebär bland annat att EU-parlamentet:

kräver att samma åtgärder som ålagts Qatar (bland annat förbud mot tillträde till Europaparlamentet och frysande av pågående handelsförhandlingar) ska gälla Marocko.

uppmanar marockanska myndigheter att respektera yttrande- och pressfriheten, garantera fängslade journalister en rättssäker domstolsprocess och ge dem villkorlig frigivning till dess, upphöra med trakasserier mot journalister, deras advokater och familjer, tar starkt avstånd från myndigheternas missbruk av åtal för sexualbrott mot journalister.

uppmanar, med anledning av marockanska myndigheters utbredda användning av bland annat Pegasus-programmet för att övervaka journalister, EU:s medlemsstater att sluta exportera teknik till Marocko som kan användas för övervakning.

Så här röstade de svenska ledamöterna

Röstade JA

Abir Al-Sahlani (Centerpartiet, Renew)

Emma Wiesner (Centerpartiet, Renew)

Karin Karlsbro (Liberalerna, Renew)

Ilan de Basso (Socialdemokraterna, S&D)

Heléne Fritzon (Socialdemokraterna, S&D)

Carina Olsson (Socialdemokraterna, S&D)

Evin Incir (Socialdemokraterna, S&D)

Alice Bah Kuhnke (Miljöpartiet, Verts/ALE)

Jakop Dalunde (Miljöpartiet, Verts/ALE)

Malin Björk (Vänsterpartiet, the Left)

Johan Nissinen (Sverigedemokraterna, ECR)

Peter Lundgren (utan partibeteckning, ECR)

Deltog ej i omröstning

Arba Kokalari (Moderaterna, EPP/PPE)

Tomas Tobé (Moderaterna, EPP/PPE)

Jörgen Warnborn (Moderaterna, EPP/PPE)

David Lega (Kristdemokraterna, EPP/PPE)

Sara Skyttedal (Kristdemokraterna, EPP/PPE)

Erik Bergkvist (Socialdemokraterna, S&D)

Frånvarande 

Charlie Weimers (Sverigedemokraterna, ECR)

Jessica Polfjärd (Moderaterna, EPP/PPE)

Pär Holmgren (Miljöpartiet, Verts/ALE)