Systrarna Khaya får upprättelse mot Marocko

Sultana Khaya är västsaharisk människorättsförsvarare. Hon bor i den ockuperade delen av Västsahara.
Sultana Khaya, västsaharisk människorättsförsvarare som hållits i husarrest i 450 dagar utan rättslig grund. Foto: Equipe Media.

Publicerat: 2023-03-24

FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande har fastställt att de västsahariska människorättsaktivisterna Luara och Sultana Khaya hållits i olaglig husarrest i över ett och ett halvt år utan rättslig grund. Marockos regering tillbakavisar samtliga anklagelser.

Idag, på FN:s Internationella dag för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet uppmärksammar vi situationen för Luara och Sultana Khaya som hölls i husarrest i 450 dagar utan rättslig grund under 2020-2022.

Sultana och Luara är båda medlemmar i organisationen the Saharawi Organ Against the Moroccan Occupation (ISACOM) som förespråkar det västsahariska folkets rätt till självbestämmande och arbetar för frigivningen av politiska fångar. En vecka efter att vapenvilan mellan Marocko och Front Polisario brutits i november 2020 stoppas Sultana Khaya av marockanska agenter vid en checkpoint. Hon visiteras och utsätts för fysiskt våld. Därefter sätts Sultana, hennes syster Luara och resten av familjen Khaya i husarrest i deras hem i staden Boujdour i de ockuperade delarna av Västsahara. Familjen Khaya hålls isolerade i sin bostad och lever under permanent bevakning i ett och ett halvt år, utan arresteringsorder eller att åtal väckts mot dem. 

Allvarliga och systematiska övergrepp pågick mot hela familjen Khaya, men framförallt mot Sultana, Luara och deras mamma. Under husarresten utsattes de vid upprepade tillfällen för tortyr, misshandel och våldtäkt, enligt direktiv från den marockanska regeringen. Vid flertalet tillfällen ska Sultana dessutom med våld ha injicerats med okänd substans. Hemmet har vandaliserats och mobiler, datorer, pass och pengar beslagtagits. Familjen har varit utan el och rinnande vatten, och deras hälsa har försämrats avsevärt till följd av illaluktande och giftiga substanser som har hällts i och runt huset samt i familjens vattentank. 

Husarresten bryts efter 18 månader

Husarresten bröts efter 18 månader i samband med att Sultana den 1 juni 2022 lyckades fly till Spanien. Luara som är kvar i Västsahara är inte under arrest, men lever under ständig polisbevakning för att ha utövat sin rätt till åsikts- och yttrandefrihet samt mötes- och föreningsfrihet.

Den 6 mars 2023 släpper FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande ett yttrande om Sultana och Luara Khaya. Arbetsgruppen har granskat berättelser, dels från marockanska regeringen och dels från företrädare för systrarna Khaya och uttalat sig till deras fördel. 

Marockos regering tillbakavisar samtliga anklagelser och förnekar att husarresten ens har ägt rum. De påpekar att det inte har fattats några juridiska beslut om husarrest, särskild övervakning eller andra administrativa eller rättsliga åtgärder. Dessa påståenden utesluter inte att familjen Khaya de facto befunnit sig i husarrest. Företrädaren för systrarna hävdar att deras husarrest inte har varit föremål för något rättsligt förfarande. FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande konstaterar att frihetsberövandet inte bara är en fråga om juridisk definition, utan också en fråga om faktum. Även om båda parter är överens om att systrarna Khaya inte suttit i officiell husarrest, har de tvingats stanna i sitt hem genom hot från myndigheter och fysiskt våld från det stora antal poliser som ständigt funnits i anslutning till huset. 

Berövade på sin frihet på diskriminerande grunder

I yttrandet betonar FN:s arbetsgrupp att beslutet om husarrest var godtyckligt och utan rättslig grund. Arbetsgruppen fastställer att systrarna Khaya blivit “berövade på sin frihet på diskriminerande grunder, på grund av sin status som västsaharier och sina politiska åsikter till förmån för Västsaharas självbestämmande”. Dessutom menar arbetsgruppen att systrarna Khaya aldrig “fick möjlighet att ifrågasätta lagenligheten av deras frihetsberövande”. Samt att de “förnekats sina rättigheter till vederbörlig process”. 

Fallet med Sultana Khaya och hennes familj har länge uppmärksammats av såväl civilsamhället som media och mänskliga rättighetsorganisationer. Att det nu kommenteras av FN är ett framsteg i det västsahariska folkets kamp för självbestämmande, eftersom det belyser de kränkningar mot mänskliga rättigheter som det västsahariska folket utstår.