Textilindustrin förbrukar enorma mängder vatten

Det går åt enorma mängder vatten i produktionen av textilier.
En anledning till att textilindustrin är problematisk är den enorma mängden vatten som går åt och förorenas. I Sverige är vi duktiga på att lämna in begagnade kläder till insamlingsorganisationer, men vi har inte kommit lika långt när det kommer till att välja second hand framför nyproducerat. Foto: Emmaus Stockholm

Det ständiga utbudet av nytt mode till låga priser har gjort att textilindustrin seglat upp som en riktig miljöbov. En anledning till att textilindustrin är problematisk är den enorma mängden vatten som går åt och förorenas. Idag, på internationella vattendagen, ger vi tips på hur du minskar din klädkonsumtion och därmed bidrar till lägre vattenförbrukning. 

Textilindustrin är en av de industrier som har hög belastning på klimatet. Snabba förändringar i globala modetrender präglar den billiga produktionen av kortlivade klädesplagg och bidrar till ett konsumtionsbegär som aldrig mättas. ”Fast Fashion” och hållbarhet är två begrepp som inte går ihop trots industrins marknadsföring av miljömärkningar och hållbara projekt. Textilindustrins klimatpåverkan är framträdande i alla led, från odling till färdig produkt, med stora växthusgasutsläpp, föroreningar, enorma mängder avfall och hög energianvändning. Hur mycket olika miljömärkningar modeföretagen än kommer på, så kommer företagen inte bli hållbara förrän de gör något åt de enorma volymerna av produkter de producerar.

Enorm förbrukning av vatten inom flera områden av textilindustrin

Vattenanvändningen är markant inom flera områden av textilindustrin och det går åt stora mängder vatten inom odling av exempelvis bomull, färgning av tråd och tvättning av tyger och kläder. För att tillverka en tröja av bomull går det åt ca 3000 liter vatten eller 13 000 dricksglas!  

Även om det finns material som kräver mindre vatten vid produktion än bomull så är de materialen ofta problematiska ur andra perspektiv. Till exempel kräver produktion av syntetiska fibrer, såsom akryl och polyester, cirka 340 miljoner fat olja varje år. Det är inte bara själva förbrukningen av vatten inom textilindustrin som är problematisk utan även vad som hamnar i vattnet. I takt med att grundvattnet sinar, blir det hårt förorenat av bekämpningsmedel och kemikalier som används vid produktionen. 

Stora delar av textilindustrins produktion är belägen i låginkomstländer och på platser där vatten redan är en bristvara. Även om många jobb är beroende av textilindustrin på de platser där odling och produktion sker, kan konsekvenserna för lokalbefolkningar bli förödande när grundvattennivån sjunker och vattentillgångar försvinner. Det är människor och miljö på de här platserna som drabbas hårdast av de klimatförändringar som textilindustrin lämnar efter sig.

Kläder fortsätter påverka miljön även efter tillverkning

Vid tillverkning av flera sorters material sker utsläpp av mikroplaster i så stora mängder att det knappt går att greppa. Triljoner mikroplaster hamnar i vattendrag och slutligen i havet. Utsläppen fortsätter även efter själva tillverkningsprocessen. För varje gång vi tvättar våra kläder så utsöndras mikroplaster i vattnet. 

Textilindustrin måste skifta fokus 

Användning och förorening av vatten genomsyrar alla steg av den textila kedjan. Textilindustrins klimatpåverkan är enorm och det är omöjligt att endast välja ut en aspekt att förändra när alla delar är tätt sammanlänkade. Textilindustrin måste se sin del i naturföroreningar och göra en helomvandling med inriktning på cirkularitet. Återvinning i all ära, men fokus måste flyttas till återanvändning och återbruk. Att producera nya produkter av gammalt material och fibrer kräver energi och kemikalier som fortsatt påverkar klimatet och människor negativt. 

Vad kan du som konsument i Sverige göra för att bli mer cirkulär och minska din konsumtion? Genom ett par enkla steg kan du bryta dina mönster och även påverka textilindustrin till en mer hållbar riktning. 

  1. Återanvänd! 

Återanvänd kläder och tyger genom att byta med vänner och bekanta, anordna loppisar, handla begagnat och skänk dina gamla textilier till oss eller andra organisationer som samlar in och återanvänder textilier. Genom att handla second hand förlängs ett plaggs livslängd och klimatpåverkan kan minska med 65 procent!

  1. Återbruka! 

Återbruka textilier och skapa produkter du har användning för. Det finns oändligt många saker du kan skapa av en tröja eller gardin. Skapa väskor, kuddfodral eller grytlappar. Eller kan ett lakan bli en duk? Endast fantasin sätter stopp!

  1. Läs på! 

Var nyfiken och rösta med fötterna! Läs på, ställ frågor och handla i butiker som du tycker gör ett bra jobb. Ställ krav på företag och industrier att bli mer cirkulära och vara transparenta med sitt arbete.