Vad vi gör

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation vars överskott bland annat går till:

• Arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

• Fredsbyggande projekt för stärkta mänskliga rättigheter och hållbar utveckling internationellt.

• Insamling av prylar samt hela/trasiga kläder och textilier för att främst sälja för återbruk men annars återvinna allt som går för att värna om vår planet.

• Utveckling av våra second hand-butiker så att fler som vill kan handla hållbart lokalt.

Mer information

Fördjupande information om våra projekt hittar du på sidorna för de olika ämnesområdena, de sidorna hittar du via menyn eller här nedan:

VÄSTSAHARA

HÅLLBARHET

ARBETSINTEGRATION

CIRKULÄR TEXTILHANTERING

Vi genomför även skolföreläsningar som du kan läsa mer om HÄR. Vill du läsa någon av de rapporter vi släppt inom ovan nämnda ämnesområden hittar du de HÄR.