Hållbarhet

Vi strävar efter att så stor andel av våra insamlade varor som möjligt återanvänds i Sverige. Artikel2 återanvänder och återvinner 90 procent av de kläder och textilier som vi får. Genom noggrann sortering och ansvarsfull hantering har vi nått den höga siffran. Det ger största möjliga miljönytta eftersom att det minskar antalet transporter och konsumtion av nyproducerade varor.

Vi strävar efter en omställning till cirkulär ekonomi och arbetar aktivt för att öka andelen insamlade varor som återbrukas och återvinns i Sverige. De insamlade gåvorna säljer vi i våra butiker i Stockholm, vi skänker kläder och sovsäckar till lokala organisationer som hjälper hemlösa och människor på flykt och samarbetar med lokala konstnärer som arbetar med återvunnet material. Vi letar alltid efter nya kreativa sätt att återanvända och återvinna så mycket som möjligt lokalt i Sverige. Så kontakta oss om du har en kreativ idé!

Vad som inte går att återanvända eller återvinna i Sverige säljer vi till kommersiella kunder i EU. På det sättet kan vi öka återanvändningen av varor genom att matcha utbudet och efterfrågan. På så sätt minskar vi mängden avfall som inte kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt och vi undviker dumpningseffekten.

Det ekonomiska överskottet från våra butiker går till vårt arbete för att stärka mänskliga rättigheter, driva en samhällsomställning till cirkulär ekonomi och arbetsintegration.

Artikel2 Kretslopp

Du kan skänka dina kläder, textilier och skor i våra insamlingslådor. En av våra chaufförer tömmer sedan lådan. Sedan kör hen till vår sorteringscentral med varorna. Där synas och sorteras de. Efter det transporteras varorna till våra butiker eller utomlands för återanvändning och återvinning.

Avfallstrappan och återbruk

Tänk på att det är mest miljöeffektivt att återanvända plagget – alltså använda det igen i dess nuvarande form – så länge som det bara går. Det ger den absolut största besparingen av naturresurser.

Illustrationen nedan visar den så kallade Avfallstrappan som är ett EU-direktiv antaget i den svenska miljöbalken och den styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappan har fem nivåer, och visar i fallande ordning hur bra för miljön de är, där avfallsminimera är bäst och deponera är sämst.

Artikel2 Avfallstrappa

1. Avfallsminimera: Du bör köpa så lite som möjligt. Om du måste handla, köp second hand-varor. På så sätt minskar efterfrågan för nyproducerade varor.

2. Återanvända: Genom att byta, laga och skänka förlänger du produktens livscykel. Genom att varorna återanvänds minskas den negativa miljöpåverkan från produktionen.

3. Återvinna: Genom återvinning tar du vara på textilier som inte längre kan återanvändas. Då tillverkar du eller någon du ger varan till nya varor av befintliga materialet.

4. Energiutvinna: Om materialet inte kan återvinnas bränns det upp på en förbränningsanläggning. På det sättet förblir materialet fjärrvärme och elektricitet.

5. Deponera: Som sista alternativ om ovanstående inte går kan man deponera materialet. Men man ska undvika så långt det går. Många material kan faktiskt behandlas på ett miljövänligare sätt!