”Vårt folk har många frågor men väldigt få svar”

Darak Abdelfatah beskriver sig själv som västsaharisk flykting, aktivist och människorättsförsvarare. Hon bor i de västsahariska flyktinglägren i södra Algeriet och har aldrig besökt sitt hemland. Men drömmen om ett liv i ett fritt Västsahara är stark. För att uppnå drömmen har Darak engagerat sig i flera organisationer, föreningar och forum.

Darak Abdelfatah har många järn i elden. Hon engagerar sig i den fredliga kampen för ett fritt Västsahara på många sätt.
– Som västsaharier boende i flyktingläger måste vi engagera oss i civilsamhället både i lägren men också internationellt för att göra våra röster hörda.

Darak Abdelfatah, aktivist, människorättsförsvarare och västsaharisk flykting. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

Till vardags arbetar hon som journalist på Ministeriet för det ockuperade territoriet och diasporan. Hon samlar in vittnesmål och rapporter från kollegor i ockuperade Västsahara och skriver artiklar för att bryta den medieblockad som råder i Västsahara.
– Det är farligt för journalister att arbeta där eftersom att området är under marockansk kontroll så vi som befinner oss i flyktinglägren försöker vara en förlängning av deras röster. Vårt uppdrag är att visa den riktiga bilden av situationen, inte den förskönade bilden som Marocko går ut med. Det måste berättas om alla brott mot mänskliga rättigheter och vi måste bryta medieblockaden.

Artiklarna publiceras främst på Ministeriet för det ockuperade territoriet och diasporans hemsida, men sprids också med hjälp av Utrikesministeriet, i internationella medier och i människorättsorganisationers kanaler. Syftet är att nå ut med information så att andra länder kan sätta press på Marocko och bidra till en förändring. Artiklarna sprids på flera språk för att nå ut till så många som möjligt.
– Om jag kunde hjälpa mitt folk med en enda sak, skulle det vara att bryta medieblockaden i det ockuperade territoriet. Om vi kunde rikta strålkastarna mot vad som faktiskt händer där är jag säker på att omvärlden skulle reagera och agera utan att tveka. Vi är ett folk som vill leva ett vanligt liv i fred. Det finns inget annat alternativ för oss.

Utöver arbetet på ministeriet är Darak engagerad i föreningen Sahrawi Young Woman Organisation (SYWO). Föreningen syftar till att utgöra en plattform för unga kvinnor och öka intresset för att engagera sig politiskt.
– De flesta människor runt om i världen har ingen aning om vilka vi är eller att vi bor i flyktingläger. Därför är det viktigt för oss att engagera unga kvinnor tidigt så att de växer upp med vetskapen om sina rättigheter och hur de kan tala för sig själva och sprida vårt folks budskap.

Darak har aldrig besökt sitt hemland. Hennes föräldrar tvingades fly från Västsahara när Marocko invaderade landet. Hon är född och uppvuxen i de västsahariska flyktinglägren. Trots att hon aldrig varit i sitt hemland har hon en stark längtan dit. Under hela uppväxten har hon fått berättat för sig om hur hennes folk drevs ut ur landet. Ett land där det finns naturresurser, fiskrika vatten och möjligheter, till skillnad från i flyktinglägren där folket är beroende av humanitärt bistånd.
-Jag står sida vid sida med mitt folk. Något annat vore otänkbart. Våra föräldrar tvingades fly under Marockos invasion och vi har redan spenderat över fyra årtionden här i öknen. Nu är det nog!

Nyligen blev Darak utsedd till ungdomsrepresentant för Västsahara i African Youth Against Corruption (AYAC). AYAC är en flexibel plattform för framtida unga afrikanska ledare som har potentialen att leda Afrika till en ny nivå genom att bekämpa korruption. Första uppdraget som Västsaharas ungdomsrepresentant var att delta i den internationella kongressen International Union of Socialist Youth (IUSY) i Tunisien föregående vecka. Där fick Darak möjligheten att presentera resolutioner för Västsahara som antogs av IUSY-rådet. IUSY är en internationell union som samlar ungdomar som tillsammans arbetar för global fred och rättvisa.
– Jag är djupt tacksam för att jag får representera västsahariska ungdomar och förespråka deras rätt att leva ett vanligt liv precis som andra ungdomar runt om i världen gör.

Västsaharierna har fört en fredlig kamp för att få ett slut på ockupationen ända sedan 1991 då FN medlade fram en vapenvila mellan ockupationsmakten Marocko och Västsaharas befrielserörelse Front Polisario.
– Mitt folk har många frågor till omvärlden men vi får väldigt lite svar. Vi vill ha en demokratisk och fredlig lösning på konflikten och vi har rätten på vår sida men ändå händer ingenting. Våra naturresurser fortsätter säljas ut av Marocko, västsaharier i den ockuperade delen lever under förtryck och över 170 00 personer bor fortfarande i flyktingläger efter drygt 40 år. Men jag är övertygad om att vår kamp kommer leda till rätt destination – ett fritt Västsahara som vi kan återvända till.