Västsahara diskuterades av politiker i Almedalen

I Sverige finns ett starkt engagemang för Västsahariernas rätt till självbestämmande. I tisdags arrangerade vi på Emmaus Stockholm tillsammans med Afrikagrupperna ett seminarium i Almedalen med riksdagspolitiker för att ta pulsen på partiernas arbete för ett slut på ockupationen av Västsahara.

Folkrättsligt är frågan om Västsahara uppenbar, ändå motarbetas en fredlig lösning ständigt av realpolitik. I Sverige finns en bred parlamentarisk enighet om att västsaharierna har rätt till självbestämmande. På EU-nivå är Sverige relativt ensamma om sin position. Sverige var det enda EU-landet som röstade nej till att EU och Marocko skulle ingå ett partnerskapsavtal gällande fiske med hänvisning till att avtalet även inkluderade Västsaharas vatten utan att ha fått samtycke från Västsaharas folk. Men vad tycker partierna konkret i frågor om Västsahara?

Paneldeltagarna Pyry Niemi (S), Lotta Johnsson Fornarve (V), Kjell-Arne Ottosson (KD), Kerstin Lundgren (C) och Janine Alm Ericson (MP) visar ett rött kort för EU:s och Marockos handels- och fiskeriavtal som inkluderar Västsahara. Foto: Celia Sanchez-Valladares.

Tisdag den 2 juli bjöd vi på Emmaus Stockholm tillsammans med Afrikagrupperna in riksdagsledamöter till ett panelsamtal under almedalsveckan i Visby. Seminariet inleddes av Erik Hagen från Western Sahara Resource Watch som gav en kort bakgrund till ockupationen. I panelen deltog Pyry Niemi (S) ledamot i utrikesutskottet, Lotta Johnsson Fornarve (V) suppleant i utrikesutskottet, Kjell-Arne Ottosson (KD) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Kerstin Lundgren (C) ledamot i utrikesutskottet och Janine Alm Ericson (MP) ledamot i utrikesutskottet.

Moderator Anna Roxvall startade med att ta tempen på paneldeltagarna genom att ställa fyra frågor där riksdagsledamöterna fick rösta ja, nej eller blankt. Riksdagsledamöterna svarade enligt följande:

Anser ditt parti att västsaharierna har rätt till självbestämmande?
Centerpartiet: ja
Kristdemokraterna: ja
Miljöpartiet: ja
Socialdemokraterna: ja
Vänsterpartiet: ja

Har Sverige något ansvar för exploateringen av Västsaharas naturresurser?
Centerpartiet: blankt
Vänsterpartiet: ja
Miljöpartiet: ja
Socialdemokraterna: blankt 
Kristdemokraterna: blankt

Tycker ditt parti att svenska regeringen ska utfärda en rekommendation till svenska företag att inte verka i ockuperade Västsahara?
Centerpartiet: blankt
Kristdemokraterna: blankt
Miljöpartiet: blankt
Socialdemokraterna: blankt
Vänsterpartiet: ja

Anser ditt parti att EU:s handels- och fiskeriavtal med Marocko, där Västsahara inkluderas, är i linje med folkrätten?
Centerpartiet: nej
Kristdemokraterna: nej
Miljöpartiet: nej
Socialdemokraterna: nej
Vänsterpartiet: nej

Under samtalet diskuterades vilken roll Sverige kan spela för en fredlig lösning på ockupationen och hur det nya politiska landskapet kan bidra till det fortsatta arbetet. Det lyftes även förslag om tydligare produktmärkning av varor för att förhindra att västsahariska produkter kommer in på den svenska marknaden, intensifiera arbetet för att fredsstyrkan MINURSO ska få mandat att bevaka brott mot mänskliga rättigheter i territoriet, erkänna Västsahara enligt riksdagsbeslut och att införa sanktioner mot Marocko på EU-nivå.

Här kan du ta del av hela seminariet.