Emmaus Stockholm i Almedalen

Emmaus Stockholm besöker Almedalsveckan för att lyfta frågan om hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och Afrikas sista koloni – Västsahara. Sedan början på 70-talet har vi arbetat för en mer rättvis och hållbar värld. Vi delar gärna våra kunskaper och erfarenheter med Almedalens besökare och uppmuntrar till samtal.

Vi arrangerar två seminarier under Almedalsveckan och finns på plats mellan den 1-3 juli. Vill ni använda ert utrymme i Almedalen till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi eller konflikten i Västsahara? Tveka inte att kontakta oss, vår verksamhetsledare bidrar gärna med kunskap inom frågorna och konkreta råd för lösningar och tillvägagångssätt. Vi har möjlighet att delta som experter i paneler eller moderatorer för seminarier.

Du är också varmt välkommen att besöka våra seminarier:

Samtal om vad det nya politiska landskapet innebär för Västsahara

Datum: tisdag 2 juli 2019
Tid: 09:00-10:15
Plats: Uppsala Universitet, Cramérgatan 3, B-huset, Sal B11

Folkrättsligt är frågan om Västsahara uppenbar, ändå motarbetas en fredlig lösning på konflikten ständigt av realpolitik. EU har röstat om inte mindre än två avtal med Marocko som inkluderar den ockuperade delen av Västsahara och som bryter mot EU-domstolen.

Sverige var det enda landet i EU som inte röstade ja till EU-avtalen med hänvisning till att parterna saknade samtycke från västsaharierna. Men samtidigt investerar svenska statliga pensionsfonder miljarder i företag som bryter mot folkrätten genom att verka i det ockuperade territoriet. Även företag ingår kontrakt med Marocko för att exploatera fosfat och andra naturresurser från ockuperat område och fartyg från EU fiskar i västsahariskt vatten. Flera svenska företag finns bland de aktörer som fortsätter att profitera på Västsaharas stulna naturresurser. Hur ska Sverige och svenska företag förhålla sig till de inblandade länderna Västsahara och Marocko? Vi bjuder in till ett samtal med representanter från riksdagspartierna för att diskutera vilken roll Sverige kan spela och hur det nya politiska landskapet kan bidra till det fortsatta arbetet för ett fritt Västsahara. Vi bjuder på kaffe och macka från 8:45.

Medverkande:
Pyry Niemi, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Janine Alm Ericson, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Lotta Johnsson Fornarve, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Pål Jonson, Riksdagsledamot, Moderaterna
Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Erik Hagen, Expert, Western Sahara Resource Watch
Anna Roxvall, Moderator

Hur kan vi samverka för en omställning till cirkulär ekonomi av textilier?

Datum: tisdag 2 juli 2019
Tid: 15:00-15:45
Plats: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands Museum, Strandgatan 14

Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. Att minska nyproduktionen och ta bättre hand om de textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden. Hur kan vi bidra till en ansvarsfull hantering av textilier och en omställning till cirkulär ekonomi?

Kommuner, insamlingsorganisationer, avfallsbolag och myndigheter samspelar inom återanvändning och återvinning av textilier men möter olika utmaningar. Vilka politiska, tekniska och affärsmässiga verktyg behöver vi för att ställa om till cirkulär ekonomi? Seminariet syftar till att skapa dialog och att närma oss ett svar på hur vi kan samverka på ett sätt som underlättar en omställning till en cirkulär ekonomi. Seminariet kommer webbsändas.

Medverkande:
Kristina Yngwe, Ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet
Weine Wiqvist, Senior rådgivare, Avfall Sverige
Hanna Ljungkvist, Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Malin Viola Wennberg, Kommunikationschef, Mistra Future Fashion
Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus
Frida Dunger Johnsson, Verksamhetsledare, Emmaus Stockholm (moderator)

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda? Eller vill du kanske ta en kaffe med någon av oss för att diskutera frågorna vidare? Tveka inte att höra av dig till: caroline.nord@emmausstockholm.se

För er som inte har möjlighet att vara på plats så kommer vi självklart rapportera från seminarierna i våra sociala medier. Följ oss gärna på Facebook och Twitter för att hålla dig uppdaterad.

Vi ses i Visby!