Medlemsnyheter

Handlingar inför årsmöte 2024

Hej alla medlemmar!

Här finns länkar till samtliga handlingar inför Artikel2:s årsmöte 2024:

Vi ses 29:e maj klockan 17:30!

Kallelse Årsmöte 2024

Tid: Onsdagen den 29 maj 2024 kl. 17:30-20:00.
Mötet inleds med mingel och soppa. Årsmötesförhandlingarna startar kl. 18:00. Efter årsmötet får vi besök av Senia, Polisarios representant i Norden, som berättar om situationen i Västsahara just nu.

Plats: Artikel2:s Huvudkontor på Vretensborgsvägen 6, 126 30 Stockholm 

Medlemskap och rösträtt
Artikel2 är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som uppfyller följande två punkter yttrande-, förslags- och rösträtt: 1) Medlemmen har betalat sin medlemsavgift så att avgiften är registrerad på föreningens konto senast 29 april 2024 och 2) Medlemmen har anmält sig till årsmötet senast 8 maj 2024.

Lämna ditt förslag till årsmötet
Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till medlem@artikel2.se senast den 29 mars.

Nominera till förtroendeuppdrag
Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@artikel2.se senast 29 april.

Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning? Skicka gärna förslag till medlem@artikel2.se senast 29 april.

Årsmöteshandlingar på hemsidan
Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer vara tillgängliga den 15 maj på artikel2.se/medlemsnyheter

Anmälan
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 8 maj 2024 via länken nedan.

Förslag till dagordning: 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
 6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Rapporter från styrelsen.
 11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
 12. Fastställande av strategisk långtidsplan.
 13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 16. Val av auktoriserad revisor.
 17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
 18. Val av valberedning.
 19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
 20. Årsmötets avslutande

Årsmötesprotokoll 2023

Här kan du läsa årsmötesprotokollet från 27/5 2023:

Handlingar inför årsmöte 2023

Hej alla medlemmar!

Här finns länkar till samtliga handlingar inför Emmaus Stockholm/Artikel2:s årsmöte 2023:

Vi ses 27:e maj klockan 10:00!

Kallelse till Artikel 2:s årsmöte 2023

Tid: Lördagen den 27 maj 2023 kl. 10:00-15:00

Plats: Vretensborgsvägen 6 126 30 Stockholm

Medlemskap och rösträtt

Artikel 2 är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har anmält sitt deltagande senast den 27 april (medlemsavgift ska finnas registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt.

Lämna ditt förslag till årsmötet

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till: medlem@artikel2.se senast den 27 mars.

Nominera till förtroendeuppdrag

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedning@artikel2.se senast 27 april.

Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@artikel2.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer vara tillgängliga den 12 maj på emmausstockholm.se/medlemsnyheter

Anmälan

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 27 april här

Vid frågor kontakta: medlem@artikel2.se

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
 6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Rapporter från styrelsen.
 11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
 12. Fastställande av strategiska långtidsplan.
 13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 16. Val av auktoriserad revisor.
 17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
 18. Val av valberedning.
 19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
 20. Årsmötets avslutande.

Årsmötesprotokoll 2022

Här kan du läsa årsmötesprotokollet

Kallelse till extra årsmötet 2022

Tid: Lördagen den 27 augusti 2022 kl. 14.00-15.00

Plats: Vretensborgsvägen 6 126 30 Hägersten samt digitalt

Vill du ha en länk till möte? Skicka e-post till medlem@emmausstockholm.se

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande till mötet
b. Sekreterare för mötet
c. Justerare tillika rösträknare

3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning samt röstlängd
5. Beslut om nytt namn för organisationen Artikel 2 – Peace and Sustainablity
6. Beslut om reviderade stadgar
7. Fyllnadsval
8. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar

Handlingar för detta möte hittar du här: Proposition om namnbyte samt underlag för stadgeändring. All information skickas via e-post samt finns på hemsidan:  https://emmausstockholm.se/om-oss/medlemsnyheter/

Deltagande och anmälan

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet här

Du kan också anmäla dig eller ställa frågor på: medlem@emmausstockholm.se

Medlemskap och rösträtt

Emmaus Stockholm är en demokratisk medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har betalat sitt medlemskap (senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt.

Kallelse till årsmötet 2022

Tid: Lördagen den 21 maj 2022 kl. 10.00-15.00

Plats: Vretensborgsvägen 6, 126 30 Hägersten

 

Medlemskap och rösträtt

Emmaus Stockholm är en demokratisk medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som anmält sitt deltagande senast den 21 april (medlemsavgift ska finnas registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt.

Lämna ditt förslag till årsmötet

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till medlem@emmausstockholm.se senast den 26 mars.

Nominera till förtroendeuppdrag

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@emmausstockholm.se senast 21 april.

Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@emmausstockholm.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer vara tillgängliga den 7 maj på emmausstockholm.se/medlemsnyheter

Anmälan

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 21 april här

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
 6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter
 11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
 12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
 13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 16. Val av auktoriserad revisor.
 17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
 18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen.
 19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
 20. Årsmötets avslutande.

Varmt välkomna!

Hej medlem!

Vi i styrelsen hoppas att året har börjat på bästa sätt för er även om vi fortfarande går under svåra tider.

Vi vill bjuda in till en digital medlemsträff nu på onsdag den 2/2 kl. 18:00.

Medlemsträff:

Datum: 2/2-2022
Tid: 18:00-19:30
Länk medlemsträff: meet.google.com/zst-rjcz-gdp

Värm välkomna!

Styrelsen på Emmaus Stockholm

Handlingar inför årsmöte 2021

Hej alla medlemmar!

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Emmaus Stockholms årsmöte 2021.

Fler årsmöteshandlingar uppdateras under dagen den 10/5.

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm! 

Varmt välkommen till vårt digitala årsmöte lördagen den 22 maj 2021 kl. 10.30-14.00.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Att delta i årsmöte innebär att du som medlem kan påverka arbetet och diskutera viktiga frågor tillsammans med andra aktiva, din röst är viktig! Styrelsen har med tanke på rådande Covid-19-pandemi, samt myndigheternas rekommendationer, beslutat att genomföra även årets årsmöte digitalt.  

Inbjudan med länk eller ”nyckeln” till mötet samt instruktioner kommer att skickas via e-post till alla som har anmält sitt deltagande. Det digitala ”rummet” kommer öppna redan kl 10:00 för att säkerställa att tekniken fungerar korrekt så att mötet kan genomföras på ett smidigt sätt, och så att alla enkelt kan delta. 

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 2 maj här.  

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se

Kallelse till årsmötet med Emmaus Stockholm 

Tid: Lördagen den 22 maj 2021 kl. 10.30-14.00 

Plats: Digitalt 

Medlemskap och rösträtt  

Emmaus Stockholm är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har anmält sitt deltagande senast den 2 maj  (medlemsavgift ska finnas registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt.  

Lämna ditt förslag till årsmötet  

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till: medlem@emmausstockholm.se senast den 9 april.  

Nominera till förtroendeuppdrag  

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@emmausstockholm.se senast 20 april. Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@emmausstockholm.se.   

Årsmöteshandlingar på hemsidan 

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer vara tillgängliga den 10 maj på emmausstockholm.se/medlemsnyheter  

Anmälan
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 2 maj här. Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se 


Förslag till dagordning: 

 1. Årsmötets öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
  4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
  5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
  6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
  7. Revisorernas berättelse.
  8. Fastställande av årsredovisning.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter
  11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
  12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
  13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
  14. Val av ordförande.
  15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
  16. Val av auktoriserad revisor.
  17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
  18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen.
  19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
  20. Årsmötets avslutande.

Årsmötesprotokoll 2020

Läs här

Handlingar inför årsmöte 2020

Hej alla medlemmar!

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Emmaus Stockholms årsmöte 2020.

Ladda ner Handlingar till Emmaus Stockholms årsmöte HÄR

Verksamhetsberättelse ladda ner här

Årsredovisning ladda ner här

Verksamhetsplan och budget 2019–2020 ladda ner här

Nytt: Instruktioner för valberedningens arbete här

Årsmötet genomförts digitalt!

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm!

Styrelsen har med tanke på rådande Covid-19-pandemin samt myndigheternas rekommendationer beslutat att genomföra årsmötet digitalt. Styrelsen hade först skjutit upp årsmötet och avvaktade utvecklingen. Situationen har dock inte förändrats så att ett fysiskt möte skulle vara lämpligt och därmed väljs den digitala varianten för 2020 årsmötet. Datum och tid förblir desamma, lördag den 26 september 2020 kl. 10-12. Inbjudan med länk eller ”nyckeln” till mötet samt instruktioner kommer att skickas via e-post till alla som har anmält sitt deltagande. Det digitala ”rummet” kommer att öppna redan kl 9:30 för att säkerställa att tekniken fungerar korrekt så att mötet kan genomföras på ett smidigt sätt, och så att alla enkelt kan delta.

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 5 september här 

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se

Kallelse till årsmöte 2020 

När: Lördag den 26 september 2020 kl. 10-12
Var: Digitalt

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm,  

Medlemskap och rösträtt 

Emmaus Stockholm är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har anmält sitt deltagande senast den 5 september (medlemsavgift finns registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt. 

Lämna ditt förslag till årsmötet 

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till: medlem@emmausstockholm.se senast den 31 juli. 

Nominera till förtroendeuppdrag 

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@emmausstockholm.se senast 28 augusti. Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@emmausstockholm.se 

Årsmöteshandlingar på hemsidan 

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer att vara tillgängliga den 12 september på emmausstockholm.se/medlemsnyheter 

Anmälan:
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 5 september här  

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se  

DAGORDNING 2020 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
 6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter
 11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
 12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
 13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 16. Val av auktoriserad revisor.
 17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
 18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen.
 19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
 20. Årsmötets avslutande.