Rapporter

Här kan du ladda ner rapporter i PDF-format relaterat till Artikel2:s arbete för hållbarhet, mänskliga rättigheter och ockupationen av Västsahara.

Framsida av rapporten Mapping circular textile management internationally - Part 2

The need for education, laws and common strategies

Mapping circular textile management internationally – Part 2

Tryckår: 2024

The report intends to map circular textile industries through the gathering of inspiring initiatives taken globally. The report has been divided into two parts. This second part deals with questions of informational initiatives, increased producer responsibility and its funding, as well as examples of collaboration to increase circularity within the textile industry. All with a focus on international examples.
This report is part of the project; “Redirecting to a Circular Textile Industry – Policies for Scaling Up the Reuse and Recycling Industry” financed by Vinnova, and implemented by Artikel2.
Framsida av rapporten Mapping circular textile management internationally - Part 1

Increasing Circularity in the Textile Industry

Mapping circular textile management internationally – Part 1

Tryckår: 2024

 Throughout this report inspiring global initiatives towards circular textile management has been mapped. The report has been divided into two parts. This first part deals with questions concerning purchasing and procurement, sorting and recycling, waste legislation and finances as well as municipal efforts towards a circular economy. This report is part of the project; “Redirecting to a Circular Textile Industry – Policies for Scaling Up the Reuse and Recycling Industry” financed by Vinnova, and implemented by Artikel2.
Framsida av rapport om cirkulär textilhantering.

Tips och exempel för cirkulär textilhantering i kommuner 

Tryckår: 2024

Med detta dokument vill vi inspirera kommuner till en mer cirkulär och hållbar textilhantering. Innehållet är sammanställt utifrån praktiska tips gällande arbetsmetoder som Sveriges kommuner har delat med sig av.

Tipsen berör hur mål kan sättas upp, hur upphandlingspolicyn kan styra mot en hållbar utveckling, vikten av att samverka samt vad politiken kan bidra med. I dokumentet finns även exempel på kommuninitiativ, stora som små, att bli inspirerade av. Sammanställningen ingår i ett projekt med finansiering från Vinnova genomfört av Artikel2 under år 2023.

Framsida av rapporten Sveriges kommuner om cirkulär textilhantering

Sveriges kommuner om cirkulär textilhantering

Tryckår: 2024

Rapporten är en sammanställning av en enkät till Sveriges kommuner om cirkulär textilhantering. Representanter från 78 kommuner med god geografisk spridning besvarade enkäten. Svaren ger en inblick i vilka utmaningar samt behov av åtgärder som kommunerna identifierar kopplat till hållbar textilhantering med återbruk i fokus. Enkätundersökningen ingår i ett projekt med finansiering från Vinnova genomfört av Artikel2 under år 2023.

Framsida av rapport om cirkulär ekonomi.

Forskningsöversikt cirkulär textilhantering

Hinder och möjligheter för en hållbar textilhantering genom styrmedel i Sverige

Tryckår: 2024

Rapporten är en sammanställning som syftar till att ge en övergripande och lättillgänglig förståelse av det nuvarande forsknings- och policyläget kring frågor som rör förbättrad hållbarhet inom mode och textil. Målet är att kunskap som tillgängliggörs genom denna rapport ska kunna användas som ett verktyg för fortsatta diskussioner och underlag till konkreta styrmedelsförslag. Fokus ligger på styrmedel som praktiskt främjar cirkulär textilindustri och ökar beredskapen inför EU:s direktiv för sorteringskrav och producentansvar för textilier.

Att bygga framtidens nation: Vikten av utbildning i Västsahara

Tryckår: 2023

Rätten till utbildning är enligt FN:s barnkonvention en grundläggande mänsklig rättighet.1 Utbildning ger barn och unga bättre förutsättningar och möjligheter för att skapa en trygg framtid där de har möjlighet att påverka. Att kunna läsa och skriva innebär att fler människor kan göra sin röst hörd och delta i en dialog, vilket är en viktig del av konflikthantering och hållbar fred.

Framsida av rapporten "Defending human rights - Sahrawi women fighting for freedom" om västsahariska kvinnors kamp mot ockupation.

Defending human rights – Sahrawi women fighting for freedom

Tryckår: 2022

This report highlights the roles and the conditions in which women human rights defenders operate in Western Sahara, the last colony in Africa. It is of vital importance to support these efforts to defend and promote human rights everywhere in the world and especially where they are being so dramatically violated as in the occupied territories of Western Sahara.

Framsida av rapporten "Defending human rights - Sahrawi women fighting for freedom" om västsahariska kvinnors kamp mot ockupation.

Svenska kommuner och hållbara val – Hur kan kommuners investeringar bidra till en mer rättvis och hållbar värld?

Tryckår: 2022

Svenska kommuner behöver lägga större vikt vid etiska riktlinjer för finansiella investeringar. För att prioritera hållbarhet och mänskliga rättigheter behövs mer politiskt stöd, annars riskerar skattebetalares pengar att placeras i företag med negativ inverkan på människor och miljö.

Framsida av rapporten "Defending human rights - Sahrawi women fighting for freedom" om västsahariska kvinnors kamp mot ockupation.

Human rights and prospects for peace – what comes after the Arab Spring?

Tryckår: 2021

Det här är den femte delen i en serie artiklar om fredsutsikter, ett decennium efter den arabiska våren i Maghrebregionen. 

Framsida av rapporten "Defending human rights - Sahrawi women fighting for freedom" om västsahariska kvinnors kamp mot ockupation.

Wins and losses in the strive for gender equality

Tryckår: 2021

Det här är den fjärde delen i en serie artiklar om fredsutsikter, ett decennium efter den arabiska våren i Maghrebregionen. 

Framsida av rapporten "Defending human rights - Sahrawi women fighting for freedom" om västsahariska kvinnors kamp mot ockupation.

Regional integration as opportunity for economic development

Tryckår: 2021

Det här är den tredje delen i en serie artiklar om fredsutsikter, ett decennium efter den arabiska våren i Maghrebregionen. 

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Political Landscape since the Arab Spring

Tryckår: 2021

Det här är den andra delen i en serie artiklar om fredsutsikter, ett decennium efter den arabiska våren i Maghrebregionen. 

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Demographic trends: Youth as opportunity for change

Tryckår: 2021

Det här är den första delen i en serie artiklar om fredsutsikter, ett decennium efter den arabiska våren i Maghrebregionen. 

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Sweden and the Plunder of Western Sahara

Tryckår: 2021

Läs om hur svenska intressen bidrar till olaglig exploatering av naturresurser i Västsahara. Detta är en uppdatering av rapporten ”Sverige och plundringen av Västsahara” som publicerades i september 2017.

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Sustainable business model for second hand textiles. An analysis of the public and private sector on the municipal level

Tryckår: 2020

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Guide för ökad cirkulär textilhantering i kommunen

Tryckår: 2020

Handfasta tips, råd och fakta samt vägledning om kommuners samverkan med andra aktörer inom hållbarhet för att öka den cirkulära textilhanteringen.

Läs mer här eller ladda ner guiden nedan.

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Sverige och plundringen av Västsahara

Tryckår: 2017

Läs om hur svenska företag har bidragit till folkrättsbrott i ockuperade Västsahara i närmare ett årtionde.

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Energi till exploatering

Tryckår: 2016

Läs om hur Marockos gröna energi byggs ut i ockuperade Västsahara.

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Ge inte bränsle åt ockupationen

Tryckår: 2014

Läs om hur Wisby tankers skeppar mest olja i världen till ockupationsmakten Marocko inne i det ockuperade Västsahara.

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Ockuperade tomater

Tryckår: 2014

Läs om hur tomater från det ockuperade Västsahara olagligt säljs över hela världen.

Framsida på rapporten "Political Landscape since the Arab Spring"

Totally Wrong

Tryckår: 2013

Läs rapporten om det olagliga letandet av olja på västsahariskt vatten.