EU har ett ansvar att stå upp för folkrätten

Jalihenna Mohamed, koordinator av Sahrawi Campaign Against the Plunder besökte Stockholm i mitten av juni. Syftet med resan var att träffa svenska politiker och representanter ur civilsamhället. Jalihenna gav sin syn på Marockos ockupation av Västsahara och argumenterade för att EU:s handelsavtal med Marocko bryter mot folkrätten. 

Jalihenna Mohamed, koordinator för SCAP. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

Sahrawi Campaign Against the Plunder (SCAP) startade i februari år 2015 av civilsamhället i de västsahariska flyktinglägren. Syftet med kampanjen är dels att öka medvetenheten bland människorna i flyktinglägren och dels att internationellt belysa att företag exploaterar naturresurser utan att västsaharierna givit sitt samtycke eller får ta del av vinsterna.
– Genom kampanjen tydliggör vi för företag att de plundrar våra naturresurser utan vårt samtycke. Vi mobiliserar västsaharierna i flyktinglägren och i det ockuperade territoriet som genom SCAP talar med en enad röst, säger Jalihenna Mohamed.  

Alla på SCAP arbetar ideellt och delar samma vision, visionen om ett fritt Västsahara. För att nå dit följer de noga de rättsliga processerna och de historiska banden som Marocko har med andra länder. De listar även alla företag som är involverade i Västsahara genom ockupationsmakten Marocko.
– Målet med kampanjen är att få företag och regeringar att sluta ingå avtal med Marocko. Så länge Marocko tjänar ekonomiskt på våra naturresurser så kommer de fortsätta ockupationen och de kommer vara motvilliga till att förhandla om en fredlig lösning på konflikten, säger Jalihenna.  

I början av juni deltog Jalihenna tillsammans med många andra västsahariska representanter i en interparlamentarisk konferens i Bryssel angående Västsahara. Konferensens fokus var främst att diskutera konflikten i Västsahara efter EU-domen i februari om att inga avtal som inkluderar västsahariska varor kan slutas med Marocko, utan västsahariernas samtycke och att vinsten kommer västsaharierna till del.
– Det var en viktig konferens och den arrangerades i bra timing. Jag tror inte att det bara är de ekonomiska vinsterna som är det viktiga för Marocko när det kommer till handelsavtalet med EU-kommissionen. Jag tror snarare att de vill använda avtalet som ett bevis på att de visst har rätt till det ockuperade territoriet. Här har EU-länderna ett stort ansvar att inte acceptera ett sånt avtal, säger Jalihenna.  

Fyra dagar efter den interparlamentariska konferensen kom EU-kommissionen med ett förslag på ett nytt avtal, som trots EU-domen, inkluderar västsahariska varor och naturresurser.
– Hela processen för avtalet har saknat transparens och avtalet är fullt av motsättningar. Samtidigt som de säger att de respekterar EU-domen så har de inte följt den. Det minsta EU kan göra är att skjuta upp omröstningen av avtalet tills Marocko går med på att hitta en fredlig lösning på konflikten tillsammans med FN. Som läget är nu så stödjer EU indirekt ockupationen, säger Jalihenna.  

SCAP har ingett hopp till många västsaharier som redan kan se resultat av arbetet med kampanjen.
– Som västsaharier var jag väldigt frustrerad för ett par år sedan innan SCAP bildades. Jag är född och uppvuxen i flyktinglägren och började få nog av FN-processen och folkomröstningen som avtalades 1991 och som vi väntat på i 27 år nu. Men när vi startade SCAP fick jag nytt hopp och vi kan redan se konkreta resultat av vårt arbete. Desto fler företag som drar sig ur, desto mindre kommer Marocko tjäna på ockupationen och desto större blir incitamentet för dem att komma till förhandlingsbordet och hitta en fredlig lösning, avslutar Jalihenna.

 

Vill du läsa mer om EU:s handelsavtal med Marocko? Här hittar du en debattartikel som Emmaus Stockholm skrivit tillsammans med Jalihenna Mohamed. Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 6/7.