Ny guide för ökad cirkulär textilhantering

Vi har lanserat en guide för ökad cirkulär textilhantering i kommuner. Guiden innehåller praktiska tips, råd och fakta samt vägledning för hur kommuner kan gå vidare i sin strategiska insamling av textilier för att återanvändning och återvinning. 

Vi ger ut guiden för att fler ska kunna bidra till en ökad cirkulär ekonomi och förbättra samverkan mellan kommunerna och andra aktörer, såsom Emmaus Stockholm, i sitt arbete med textilhanteringen.

Syftet är att inspirera kommuner och andra aktörer inom civilsamhället till bättre samarbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. 

Guiden är resultat av en noggrann analys av samverkan inom textilhantering samt ger vägledning i arbetet för att nå Sveriges åtagande inom Agenda 2030 och de Globala målen. 

Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. Stora mängder vatten, kemikalier och energi i produktionen påverkar miljö och hälsa. Att ta bättre hand om textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden. 

Guiden är framtagen av Emmaus Stockholm tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och miljö- och returbolaget SÖRAB, med stöd av Vinnova. 

Läs mer om guiden här!