Remissvar om producentansvar för textil

Textil/kläder som hänger på galgar på en metallstång
Foto: Caroline Nord /Emmaus Stockholm

Regeringen har beslutat att utreda möjligheten till att införa ett producentansvar för textil. Producentansvaret ska säkerställa att textilier samlas in separat för återanvändning, återvinning och avfallshantering. Emmaus Stockholm har svarat på remissen.  

Regeringen har tagit fram en cirkulär handlingsplan för Sverige och är i framkant när producentansvar ska utredas även för textilier. Regeringen genomför utredningen som en del av januariavtalet där de ingår tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Producentansvar säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning, återvinning och avfall. Idag är textilkonsumtionen långt ifrån hållbar. I Sverige hamnar till exempel ca 8 kg textilier per person och år i hushållssoporna. Plockanalyser visar att mer än hälften av det som slängs är i så gott skick att det skulle kunna återanvändas. Det är ett enormt resursslöseri.

Emmaus Stockholm ser positivt på att ett producentansvar införs i Sverige. Och vi ser fram emot att gå mot ett mer hållbart förhållningssätt till textilier. Men vi ser bland annat att det behövs tydligare krav och riktlinjer om lokalt återbruk, än vad som anges i utredningen. Detta för att producentansvaret ska innebära en miljömässig förbättring och gynna den cirkulära ekonomin.

Emmaus Stockholm ser en risk att insamlingsaktörerna säljer textilierna utomlands utan krav på spårbarhet eller transparens. För att gynna den cirkulära ekonomin är det viktigt att textilierna stannar lokalt så att invånarna kan erbjudas ett större utbud av second hand istället för nyproducerat. Det räcker inte att vi bara tar hand om använda textilier, vi måste även ändra den rådande “slit-och-släng” mentaliteten och välja återbruk i större grad.  

Ta del av vårt remissvar här: 

Emmaus Stockholms remissvar på SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil.