Scania utför lastbilsservice på ockuperad mark

Lastbilar från Scania parkerade i industrizonen söder om staden Dakhla, ockuperade Västsahara, innan de transporterade fiskeprodukter ut ur territoriet. Lastbilarna bär märken från marockanska transportföretag. Foto av @ElliLorz, februari 2016.

Publicerat: 2023-08-21

Scania, en av Sveriges största lastbilstillverkare, erbjuder service i ockuperade Västsahara. Ett område som illegalt ockuperas av grannlandet Marocko men som enligt FN är ett icke-självstyrande territorium som ska avkoloniseras.

Western Sahara Resource Watch (WSRW), en ideell organisation som granskar företag och regeringar som arbetar för marockanska intressen i det ockuperade Västsahara, får med jämna mellanrum rapporter om att lastbilar från Scania finns på ockuperad mark i Västsahara. Huruvida Scania själva finns representerade på det ockuperade territoriet eller om de enbart har verksamhet i Marocko och det är Scanias kunder som använt lastbilarna på ockuperad mark har varit oklart. Enligt Scanias egen information på deras hemsida och på konton i sociala medier, verkar det nu som att vi fått svar. Scania har någon form av operativ verksamhet på ockuperat territorium. 

Den 14 juni skickade Artikel2 och WSRW ett gemensamt brev till Scania med frågor relaterade till deras närvaro i det ockuperade territoriet. Scanias presschef Erik Bratthall svarade. 

“Scania in Morocco is conducting business in the region and is running a minor workshop in Dakhala (sic). All Scania trucks in the region are sold for unmilitary/civil use. Scania recognises international humanitarian law and business and human rights standards. We continuously improve processes and review operations in line with these standards and input from stakeholders, including the materials shared. Regarding the map, we have decided to update the current version.” Den sista meningen i citatet är en hänvisning till en karta som visas på Scanias hemsida där Västsahara finns med som en del av Marocko, i strid med yttrande från Internationella domstolen i Haag.

Ett uppföljningsbrev från WSRW och Artikel2 skickades den 12 juli, och Scania svarade den 10 augusti 2023 med följande: 

“We appreciate your engagement in this matter and see your input and questions as an opportunity to learn and improve. Scania recognises its responsibility to respect human rights, as outlined in our human rights policy, and we are also committed to acting in line with international humanitarian law. For the sake of clarity, the reference to ’region’ in my previous response referred to a broader region within Scania referring to the Middle East, Africa and Central Asia. We are currently conducting an analysis from a human rights and humanitarian law perspective.”

Scania har därmed inte svarat på frågorna. Däremot har de bekräftat att telefonnumret de hänvisar till i sociala medier leder till en mindre verkstad i Dakhla, en stad i ockuperade Västsahara. 

Scanias hemsida hittar vi information om att de har en återförsäljare med adress i ”Laâyoune”. På samma sida finns en karta där Västsahara är en del av Marocko och det finns ingen gräns mellan de två separata territorierna. I digitala kanaler hänvisar Scania till ett telefonnummer i Dakhla och Laâyoune. Se följande exempel:

Större delen av Västsahara har varit ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. Västsaharier som lever under ockupationen riskerar fängelse, tortyr och repressalier om de öppet tar ställning för deras rätt till självbestämmande. Ungefär hälften av befolkningen bor, sedan snart 50 år tillbaka, i flyktingläger i Algeriet.  FN har i snart ett halvt sekel förgäves försökt genomföra en folkomröstning om territoriets framtida status, men omröstningen har gång på gång blockerats av Marocko.