Sverige måste rösta ja till lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat

I en värld där 25 miljoner är fast i tvångsarbete, 160 miljoner barn arbetar och 2 400 träd huggs ner varje minut behöver vi reglera företags ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Ändå har Sverige tidigare aviserat att man tänker rösta nej till EU-direktivet CSDDD. När nu en ny kompromiss ligger på bordet vill vi med kraft uppmana Sverige att rösta ja.

Över ett decennium har passerat sedan antagandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ändå visar studier att en majoritet av företag fortfarande inte tar aktivt ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i sina globala värdekedjor.

Det är bland annat därför som EU-kommissionen år 2020 inledde ett arbete med att ta fram ett direktiv som reglerar företags ansvar och introducerar harmoniserade regler inom EU. Direktivet, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), har förhandlats sedan dess, med alla möjligheter att introducera förändringar och hitta kompromisser. I december nåddes till slut en överenskommelse mellan medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet. Den slutgiltiga omröstningen för att godkänna lagtexten, vanligtvis en ren formalitet, skulle ske i februari i år.

Sverige är enda landet som vill rösta nej till förslaget om företags ansvar

Men en omröstning har ännu inte hållits eftersom några länder i sista stund börjat vackla. Sverige är dock det enda landet som tidigare meddelat att man tänker rösta nej. Detta samtidigt som regeringen utmålar Sverige som ett föregångsland för hållbart företagande.

För oss, undertecknande organisationer, fackförbund och akademiker, är detta både djupt olyckligt och förvånande. Inte minst då det i Sverige och övriga Europa finns ett starkt stöd för direktivet från en bred grupp intressenter, däribland stora och små företag och flera näringslivs- och civilsamhällesorganisationer. Dessutom visar undersökningar att över 80 procent av befolkningen i EU vill se tydliga krav när det gäller företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Utöver stödet från företag och civilsamhälle, publicerade flera FN-organ nyligen ett gemensamt brev för att uppmana EU:s regeringar att anta direktivet. Även svenska myndigheter, såsom Statskontoret och Institutet för mänskliga rättigheter, har påpekat bristen i svensk lagstiftning och därmed behovet av den här typen av direktiv.

I stället för att agera utifrån detta breda stöd, har Sverige valt att motarbeta en unik chans att introducera gemensamma spelregler för att hantera några av vår tids viktigaste utmaningar. När ett reviderat förslag nu ligger på bordet är det dags att regeringen visar kompromissvilja och handlingskraft. Det finns fortfarande en chans att få till ett direktiv som kommer spela stor roll för mänskliga rättigheter, miljö och sund konkurrens mellan ansvarsfulla företag. Vi uppmanar regeringen att ta den och rösta ja till direktivet.

Underskrifter:

Organisationer
ActionAid Sverige 
Act Svenska Kyrkan 
Afrikagrupperna
Amnesty Sverige
Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)
Barnfonden 
Diakonia
Ekobanken medlemsbank
Erikshjälpen
Fair Action
Fairtrade Sverige
Fonden för mänskliga rättigheter
ForumCiv
Framtidsjorden
IM, Individuell Människohjälp
IOGT-NTO Movement
Jordens Vänner
KFUM Sverige 
Kristna Fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
Latinamerikagrupperna
Läkarmissionen
Naturskyddsföreningen 
Olof Palmes Internationella Center
Operation 1325
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Oxfam Sverige
Plan International Sverige
PMU
Praktisk Solidaritet
Right Livelihood
Svalorna Indien Bangladesh
Svalorna Latinamerika
Svenska FN-förbundet
Svenska Västsaharakommittén
Swedwatch
Union to Union
Vänsterns Internationella Forum
WaterAid Sverige
Östgruppen

Fackförbund
Akademikerförbundet SSR
Byggnads
Fackförbundet ST
Finansförbundet
Handels
IF Metall
SACO
Vision
Vårdförbundet

Akademiker
Andréas Litsegård, universitetslektor vid Göteborgs universitet
Beatrice Crona, Professor, Stockholms Resilienscenter, Stockholms Universitet och Global Economic Dynamics & the Biosphere Academy Programme, Kungliga Vetenskapsakademin
Cecilia Solér, Docent i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Deniz Kellecioglu, Universitetslektor vid Göteborgs Universitet 
Duncan Levinsohn, universitetslektor, Handelshögskolan vid Jönköping University 
Erik Andersson, docent, Göteborgs universitet
Emilene Leite, Universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Eric Boyd, senior lecturer, Göteborgs Universitet
Frans Prenkert, professor, Handelshögskolan vid  Örebro universitet
Håkan Rodhe, universitetslektor, Lunds universitet
Irene Molina, professor, Uppsala universitet
Karen da Costa, Universitetslektor vid Göteborgs Universitet 
Lars-Gunnar Mattsson, professor em., Handelshögskolan i Stockholm
Lin Lerpold, docent, Handelshögskolan i Stockholm
Mikela Lundahl Hero, universitetslektor vid Göteborgs universitet
Shruti Kashyap, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Vojtech Klézl, Universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Örjan Sjöberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga
Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsexpert
Theo Jaekel, människorättsjurist

Publicerad: 2024-03-14