Västsahariska flyktingar rustar för pandemin

Med stöd från Svenska Postkodstiftelsen har vi under våren och sommaren drivit ett projekt som ska förhindra och lindra effekterna av Covid-19 bland den västsahariska befolkningen i fem flyktingläger i Algeriet. Då undernäring och diabetes är utbrett befinner sig en stor del av befolkningen i riskgruppen samtidigt som vårdinrättningarna har stora brister. 

Syftet med projektet är att rusta klinikerna i flyktinglägren så att de bättre kan vårda covid-19 patienter på ett för sjukvårdspersonalen säkert sätt. Klinikerna fick hygienutrustning så som handsprit och engångshandskar. Men även några tvättmaskiner, saker som är viktiga för hygienen vid all typ av vård, men som saknades. 

Projektet började bra. Men en dramatisk vändning kom i juli när de första fallen av covid-19 konstaterades bland befolkningen i lägren. Behoven av hygienmaterial ökade då hastigt samtidigt som tillgången på material att köpa minskade. 

” Det var en utmaning att genom upphandling från flera mindre lokala distributörer till slut få ihop allt material” berättar personalen på Belgiska Oxfam med vilka vi samarbetade i projektet. 

När allt material till sist nått klinikerna fick det stor betydelse för vårdpersonalens möjligheter att ta hand om patienter på ett säkrare sätt. Nu använder totalt 151 läkare och sjuksköterskor materialet, vilket gynnar hela befolkningen i lägren då de är näst intill helt utelämnade till den sjukvård som finns inom lägren. 

Personal från Belgiska Oxfam hjälpte oss få utrustningen på plats.

Fortsatt oro 

Hur många som är smittade av viruset i lägren är osäkert. I mitten av september konstaterades 25 smittade och två covid-relaterade dödsfall i lägren. Men risken är stor att det finns många fler oupptäckta fall eftersom testning bara sker på sjukhuset i den algeriska staden Tindouf, som ligger mellan 30 och 200 km från flyktinglägren. Väntetiden för att testas är dessutom lång.  

Något annat som oroar människorna är också bristen på mat. Förutom sjukdom drabbar pandemin människorna på flykt genom begränsningar inom handel och transport, något som påverkar tillgång på livsmedel. Andelen hushåll med dålig tillgång till mat i de västsahariska flyktinglägren har ökat.  I december 2019 hade 9% av hushållen ont om mat och i april 2020 hade siffran stigit till 26%, (WFP: s hushållseffektundersökning, april 2020). 

Emmaus Stockholm stöder den västsahariska befolkningen både långsiktigt genom insatser som stärker mänskliga rättigheter och fred i regionen, samt med humanitärt stöd. 

Postkodstiftelsen är instiftad av Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodstiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott och har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. 

Västsahara – Afrikas sista koloni 

Västsahara är Afrikas sista koloni. Marocko har ockuperat Västsahara sedan 1975 i strid med beslut från FN och Internationella domstolen i Haag. Inget land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Men Marocko utnyttjar Västsaharas naturresurser, utan att göra det i samråd med västsaharierna, vilket bryter mot folkrätten. Västsaharier som lever under Marockos ockupation utsätts ständigt för brott mot mänskliga rättigheter. 173 600 flyktingar från Västsahara bor i flyktingläger i Saharaöknen i Algeriet och är helt beroende av bistånd. FN har sedan 1991 uppdraget att genomföra en folkomröstning där västsaharierna ska få rösta om sin framtid, men den folkomröstningen har ännu inte ägt rum. Emmaus Stockholms utvecklingssamarbete verkar för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.