Debatt: Sverige, låt inte EU urholka folkrätten

Sverige och Europa går till val i ett allvarligt omvärldsläge. Vi förväntar oss att våra folkvalda politiker följer folkrätten och EU-domstolen, annars riskerar hela det internationella rättssystemet att försvagas. Det skriver Brian Kelly, generalsekreterare Artikel2.

Nästa år har det gått ett halvt sekel sedan Västsahara ockuperades av Marocko. Den internationella lagen är ovanligt tydlig i frågan: Västsaharas folk har rätt till självbestämmande.

Det har slagits fast av FN redan 1963 och senare backats upp av Internationella domstolen i Haag. Det finns inga juridiska eller moraliska argument som stöder ockupationen. Däremot finns det ekonomiska och realpolitiska incitament som gör att stater blundar för Marockos illegala ockupation.

Försökt runda sin egen domstol

Frågan har varit kontroversiell bland EU-länderna. EU-domstolen har fastställt att avtal som tecknas med Marocko inte kan vara tillämpliga på Västsahara eftersom att territoriet inte är en del av Marocko. Trots det har EU tecknat avtal med Marocko som inkluderar det ockuperade Västsahara, i strid med den egna domstolen.  

Under samma mandatperiod har en korruptionsskandal briserat och det har visat sig att parlamentariker och anställda tagit emot mutor för att agera för ”Marockovänliga beslut”. Marocko, som utgör den enda landgränsen mellan EU och Afrika, har en historia av att använda sitt gynnsamma geografiska läge som politisk utpressning med hot om ökade flyktingströmmar in till Europa. En utpressning som har fungerat så till den grad att EU rundat sin egen domstol i försök att blidka Marocko.

Under en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag i april sa utrikesminister Tobias Billström:
“För Sveriges säkerhet och stabiliteten i omvärlden är det avgörande att den regelbaserade världsordningen, folkrätten och respekten för FN-stadgan upprätthålls. (…) Det gäller således självklart också i relation till Västsahara.”  Utrikesministerns uttalande kan inte tolkas på annat sätt än att det gäller Västsaharas rätt till självbestämmande. Därmed kan inga avtal, där västsahariskt territorium ingår, slutas med Marocko. Vi förväntar oss att Sverige fortsättningsvis håller samma glasklara linje och att de svenska EU-parlamentarikerna under nästa mandatperiod agerar i linje med utrikesministerns uttalande.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad i Altinget 2024-06-07.

Tidningsurklipp med rubriken: "Sverige, låt inte EU urholka folkrätten" i Altinget. Bild på utrikesminister Tobias Billström.

Relaterad läsning