Fokus på fredsbyggande och hållbarhet under Almedalsveckan

Debatt mellan ungdomspartierna under Almedalsveckan 2022 om utrikespolitik.
Debatt mellan ungdomsförbunden under Almedalsveckan 2022. Från vänster: Rouzbeh Parsi (moderator) Utrikespolitiska institutet, Aida Badeli Grön Ungdom, Elsie Gisslegård Centerpartiets Ungdomsförbund, Olle Johnsson Liberala Ungdomsförbundet, Jonathan Derneborg Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Oliver Rykatkin Moderata Ungdomsförbundet, Pavlos Cavelier Bizas Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Publicerat: 2023-06-02

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) kommer delta under Almedalsveckan med två seminarier om fredsbyggande i Maghrebregionen och hållbar hantering av textilier.

Artikel2 är på plats under politikerveckan i Almedalen för att sätta fokus på fredsbyggande insatser i Maghrebregionen och hur Sveriges kommuner kan stärka återbruksindustrin för textilier och samtidigt bidra till social hållbarhet. 

Vill ni använda ert utrymme i Almedalen till att sätta mänskliga rättigheter och situationen i Maghreb i fokus eller lyfta hållbar textilhantering och vad ett producentansvar för textilier skulle kunna innebära? Tveka inte att kontakta oss, våra medarbetare bistår gärna med kunskap och erfarenhet inom frågorna. 

Sluta elda kläder och bidra till vår cirkulära ekonomi

Datum: onsdag den 28 juni
Tid: 10.00-10.45
Plats: Strandvägen 4.3, ”Hållbart Näringsliv”
Länk till livesändning.

Idag eldas tonvis med uttjänta kläder och textilier upp. År 2025 träder ett EU-förbud i kraft och ett producentansvar kommer införas. Hur kan aktörer inom näringsliv och kommun samverka för att öka återbruket av textilier och samtidigt bidra till social hållbarhet i samband med det nya regelverket?

Kapacitetsbristen för storskalig sortering av insamlade textilier i Sverige är ett hinder för lokalt återbruk. Idag exporteras stora mängder textilier från Sverige för sortering i andra länder. En viss del importeras tillbaka till de få återvinningsinitiativ av textil som växt fram i landet. Hur kan en storskalig sortering, med lokalt återbruk i främsta syfte, utvecklas i Sverige?

Medverkande:
Joakim Järrebring, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (S)
Mattias Lindahl, professor på Linköpings Universitet och ledamot av delegationen för cirkulär ekonomi
Maja Dahlbom, ansvarig Hållbar konsumtion, avfall och resursflöden, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Vilén, kommunikationsansvarig, Siptex/Sysav

Bidrar EU till fred och stabilitet i Maghreb?

Datum: onsdag den 28 juni
Tid: 14.00-14.45
Plats: Donnersgatan 6, ”Sverige i Världen”
Länk till livesändning.

Migration, säkerhet, bistånd och handel är några brännande frågor som utgör det regionala samarbetet mellan EU och Maghrebregionen. Gynnar samarbetet befolkningen i regionen? Hur säkerställer EU att dess partners respekterar civilsamhällets demokratiska utrymme, mänskliga rättigheter och frihet?

Medverkande:
Senia Bachir, Representative to Sweden and Norway, Polisario
Hamza Nasri, Human Rights Defender, Intersection Association for Rights and Freedoms
Carina Ohlsson, EU-parlamentariker (S)
Gustaf Göthberg, riksdagsledmot (M)
Sinan Ferhan (moderator), Programchef Artikel2

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna om du är på plats och vill ta en kaffe för att diskutera frågorna vidare med oss.

Våra seminarier direktsänds digitalt via Almedalen Play. Följ oss gärna i våra kanaler för att hålla dig uppdaterad. Du hittar oss på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn.

Vi ser fram emot många spännande samtal och erfarenhetsutbyten med Almedalens besökare och arrangörer!