Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda

Regeringen planerar en ”historisk förändring” av Sveriges biståndspolitik utan att förslaget går på remiss eller att reformerna förankras i riksdagen. För att regeringens ledord om transparens, effektivitet och långsiktighet för biståndet ska bli verklighet måste de som berörs av reformerna få höras, skriver Artikel2 tillsammans med 37 civilsamhällesorganisationer.

”Vi bryter verkligen ny mark, vad vi vill göra är en historisk förändring”. Så sade utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forssell i en intervju med TT i april. Han refererade till den omläggning av biståndspolitiken som just nu pågår på Regeringskansliet. Trots att det handlar om ett politikområde som påverkar fred och hållbar utveckling globalt, liksom Sveriges relationer med en mängd länder, gjorde ministern i ett tidigt skede klart att det inte finns tid för något traditionellt remissförfarande eller för förankring i riksdagen.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad i Göteborgs Posten 2023-06-02.

 

Skärmavbild på debattartikel riktad till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Relaterad läsning