”Övergreppen är ett symptom på ockupationen”

Emma Lehbib och Dr Joanna Allan

Emma Lehbib, talesperson för den västsahariska diasporan i Tyskland och Dr Joanna Allan, Associate Professor på Northumbria University.

Politiker, experter och människorättsförsvarare deltog i ett möte i Europaparlamentet under onsdagen. Syftet med mötet var att lyfta EU:s roll i ockupationen av Västsahara och uppmärksamma de övergrepp som sker mot västsaharier. 

Västsahara har varit ockuperat av grannlandet Marocko i ett halvt sekel och avstannade FN-förhandlingar orsakar frustration bland befolkningen. Flera människorättsorganisationer både i det ockuperade området, i flyktinglägren och den västsahariska diasporan uppger att det är ett växande problem att internationella institutioner inte ingriper. Det bidrar till en växande frustration, bland framförallt unga, som tappar förtroendet för internationella aktörer och att en fredlig lösning är möjlig.

Övergrepp mot kvinnor måste synliggöras

Dr Joanna Allan, docent på Northumbria University, och Emma Lehbib, talesperson för den västsahariska diasporan i Tyskland, deltog under mötet för att ge sin syn på människorättsituationen i ockuperade Västsahara. Dr Joanna Allans forskning har fokuserat på västsahariska kvinnors antikoloniala motståndsrörelse och motstånd mot nykolonial naturresursexploatering. Hon belyste att de övergrepp som människorättsförsvarare som är kvinnor utsätts för av Marocko måste uppmärksammas och stoppas.

– Övergreppen mot kvinnor måste synliggöras! Det finns en enorm motsägelse mellan att Marocko påstår sig föra en politik för ökad jämställdhet och dessa övergrepp, sa Dr. Joanna Allan.

Emma Lehbib framhävde att övergreppen på västsaharier är allvarliga och ska fördömmas. Men att de endast är ett symtom av Marockos ockupation och att så länge ockupationen fortsätter kommer också övergreppen fortsätta.

Ilan De Basso, Socialdemokratisk EU-parlamentariker, uttryckte att det är dags för EU att agera.
– Vi måste leva upp till det vi säger och lovar. Vi kan inte fördöma en ockupation på en plats och acceptera den på en annan.

Unga driver hållbar fred

Mötet arrangerades av Artikel2 tillsammans med Carina Ohlsson (S) som en del av projektet Unga driver hållbar fred i Maghreb, med stöd från Folke Bernadotteakademin. Projektet syftar till att öka lokalt och politiskt engagemang för fredsfrämjande initiativ i Maghrebregionen. Det görs genom dialog med beslutsfattare på regional och internationell nivå samt genom att främja inkludering och engagemang av unga och marginaliserade grupper, med fokus på kvinnor.

Publicerad 2023-12-08

Relaterad läsning